Attālinātā mācīšanās: maijs

Datums: 2021.gada 12.maijs

No 7. aprīļa pašvaldībās, kas atbilst drošas skolas kritērijiem, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, atļautas mācības klātienē. 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā turpināsies attālinātais mācību process.

 

Skolēniem tiks piedāvāts nedēļas mācību plāns e-klases dienasgrāmatā.