Debates Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Reālajā pasaulē mēs piedalāmies sarunās, diskusijās, debatēs ik minūti. Mēs diskutējam par pārmaiņām, mēs vēlamies darīt labākas savas dzīves, sabiedrību, kurā dzīvojam, savu valsti un pasauli. Mums nekad nevajadzētu būt apmierinātiem ar lietu kārtību tieši šajā brīdī, jo vienmēr var labāk. Debate ir process, kurā varam rast atbildes uz saviem jautājumiem. Katru dienu tiek debatēts gan valdībā, gan skolā, gan pie pusdienu galda. Sabiedrība lasa diskusijas žurnālos, avīzēs, klausās radio, bet debašu princips ir viens – atrast labāko veidu, kā risināt problēmas.

 

KAS IR DEBATE?

Skaidrojošā vārdnīca sniedz šādus skaidrojumus:

 • debate
  izcelsme – franču débats
  Sanāksmē kādam jautājumam veltītas pārrunas, domu apmaiņa, dedzīgas pārrunas, arī strīds par kādu jautājumu.

 

 • debatēt
  Apspriest, pārrunāt (ko), apmainīties domām par kādu jautājumu (parasti sanāksmē, sēdē).
  Strīdēties par kādu jautājumu.

 

Debates ir nozīmīga aktivitāte demokrātiskā sabiedrībā.

 

 1. Debašu vēsture
 2. Debašu kustība Latvijā
 3. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas debašu klubs
 4. Karla Popera debate
 5. Debates mācību procesā

 

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, loģikas principus. Gan skolēniem, gan skolotājiem debates palīdz apgūt māku gan izteikties un uzklausīt. Gatavojoties debašu tēmām, kas ir aktuālas un nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina tās, apzinoties tēmu nopietnību un svarīgumu, uzzinot daudz jaunas un noderīgas informācijas, ko vēlāk var prasmīgi izmantot arī ikdienā.

Debates ir saruna noteiktā laikā, kurā piedalās divas komandas (apstiprinošā un noliedzošā) trīs cilvēku sastāvā. Debates tiesā viens vai vairāki debašu tiesneši. Debašu mērķis ir pārliecināt tiesnešus par savu argumentu pārākumu pār oponentu argumentiem. Katrai komandai jābūt gatavai aizstāvēt gan apstiprinošo, gan noliedzošo viedokli par debatējamo tēmu. Debatēs notiek viedokļu, bet ne cilvēku sadursme!

Debates notiek latviešu, angļu un krievu valodā. Tas ļauj ne tikai izkopt runātprasmi un izzināt jaunu informāciju, bet arī veicināt savu izaugsmi valodas lietošanā.

Informāciju sagatavoja: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Dace Groduma-Vīriņa un Ineta Drēže

Izmantotā literatūra:
Karla Popera debašu programma. Debates: rokasgrāmata skolotājiem un skolniekiem - 183
Kone L. Debates – sevis attīstīšana un pilnveidošana. Zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā. – Liepāja, 2015. – 51

 

www.debasucentrs.lv