Kompetence darbībā

Datums: 2021.gada 25.maijs Autors: Signe Berga

No 24. līdz 28. maijam skolā tradicionālo stundu vietā notiek citādāks mācību process – darbs dažādās darbnīcās jeb “Kompetence darbībā” .

 

Aprīļa pirmajā pusē tika meklētas ierosmes, idejas, kā jēgpilni  realizēt citādāku mācību procesu, mācību gadu noslēdzot. Vispirms skolotāji meklēja domubiedrus kolēģu vidū, tad darbs pie darbnīcu plānošanas, sadarbības partneru  meklēšanas.

 

Visai nedēļai ir izvirzīts viens sasniedzamais rezultāts - ir radīts praktiski noderīgs, reāli izmantojams galaprodukts, īstenojot kompleksu SR / spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās/.

 

Skolēniem bija iespēja, atbilstoši savām interesēm, izvēlēties, kādā darbnīcā strādāt, pie kam svarīgi bija nenokavēt reģistrāciju skolas mājas lapā, jo dažas darbnīcas tika aizpildītas burtiski dažu minūšu laikā ( katrā darbnīcā 10 dalībnieki).

 

Ir notikusi pirmā tikšanās skolēniem ar darbnīcu vadītājiem – savstarpējā iepazīšanās, pienākumu sadale un kopīga nedēļas darbu plānošana, kur skolotājs ir konsultanta lomā, atbalstot, iedrošinot, sniedzot padomu, bet skolēns, izmantojot mācību gada laikā apgūtās pašvadītās mācīšanās prasmes, atbildīgi un radoši realizē izvirzīto mērķi.

 

Pirmdiena, 24.maijs - darba grupu tikšanās, iepazīšanās, prāta vētra, plānošana, pienākumu sadale

Otrdiena, 25.maijs - praktiskā darbība

Trešdiena, 26.maijs - praktiskā darbība, AS par paveikto

Ceturtdiena, 27. maijs - praktiskā darbība

Piektdiena, 28. maijs  - prezentācijas, darbības izvērtējums.

 

Darbnīcu piedāvājums