Programmas

Izglītības programmas

 

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 5 vispārējās vidējās izglītības programmas:

 • pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) izglītības programmu, izglītības programmas kods 23011111,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un svešvaloda), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un informātika), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un fizika), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika, ķīmija un bioloģija), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, izglītības programmas kods 31011011.

 

 

 

Mācības 7. un 10. klasē no 2020. gada 1. septembra

 

Saviem skolēniem novēlam, lai piederība skolai un prieks nākt uz skolu, spēja saprasties ar vienaudžiem, tikt pāri grūtībām un uzticēšanās skolotājiem būtu svarīgs pamats vēlmei mācīties, gribai un spējai sasniegt vairāk.

 

 

pilnveidotā mācību satura īstenošana 7. klasē

 

No 2020.gada 1.septembra uzsāksies pārmaiņas pamatizglītības mācību saturā un pieejā, lai ikvienā skolā nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītību.

 

 

 

pilnveidotā mācību satura īstenošana 10. klasē

 

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Ikviena skola izveido savu piedāvājumu un izglītības programmā iekļauj vismaz 2 mērķtiecīgi izveidotus kursu komplektus ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem.

 

Uzsākot mācības Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10. klasē, skolēns izvēlas vienu no 6 piedāvātajiem kursu komplektiem ar iespēju izvēlēties 3 rekomendējošus padziļinātos kursus katrā no komplektiem:

 

 • Kultūrvide un kultūras nozare
 • Politika un starptautiskās attiecības
 • Dabas un veselības zinātnes
 • Matemātika un IT
 • Inženierzinātnes
 • Būvniecība un arhitektūra