Programmas

Saviem skolēniem novēlam, lai piederība skolai un prieks nākt uz skolu, spēja saprasties ar vienaudžiem, tikt pāri grūtībām un uzticēšanās skolotājiem būtu svarīgs pamats vēlmei mācīties, gribai un spējai sasniegt vairāk.

 

 

Izglītības programmas

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 5 vispārējās vidējās izglītības programmas:

 • pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) izglītības programmu, izglītības programmas kods 23011111,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un svešvaloda), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un informātika), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un fizika), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika, ķīmija un bioloģija), izglītības programmas kods 31013011,
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, izglītības programmas kods 31011011.

 

 

2020./2021. MĀCĪBU GADS

 

 

pilnveidotā mācību satura īstenošana 7. klasē

No 2020.gada 1.septembra uzsākušās pārmaiņas pamatizglītības mācību saturā un pieejā, lai ikvienā skolā nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītību.

 

 

 

pilnveidotā mācību satura īstenošana 10. klasē

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsākuši mācības 10. klasē, mainījies veids, kā mācības ir organizētas. Ikviena skola izveido savu piedāvājumu un izglītības programmā iekļauj mērķtiecīgi izveidotus kursu komplektus – katru komplektu veido trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu katrā komplektā.

 

Uzsākot mācības Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10. klasē, skolēns izvēlas vienu no 6 piedāvātajiem kursu komplektiem:

 

 • Kultūrvide un kultūras nozare
 • Politika un starptautiskās attiecības
 • Dabas un veselības zinātnes
 • Matemātika un IT
 • Inženierzinātnes
 • Būvniecība un arhitektūra