Kārtība par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personu datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Valsts 1.ģimnāzija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Ausekļa iela 9, Liepāja, tālrunis: 63423461, elektroniskā pasta adrese: 1gim@liepaja.edu.lv

 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

 

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūki: 1) iegūt lietotāju apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu. 2) darīt lietotājiem pieejamus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Youtube videoklipus, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt.

 

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem. 

 

Nolūks - nodrošināt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas tīmekļa vietnes www.lvg.lv darbību un pamatfunkcijas.

 

Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).

 

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKFAILU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Neapstiprināt”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas tīmekļa vietnes kājenē linku “Pielāgot izvēli” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus.

 

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

 

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTOTIE SĪKFAILI

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija tīmekļa vietnē (www.lvg.lv) izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnescookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku).

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

 

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu.

 

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila īpašnieks

Derīguma termiņš

Izmantošanas mērķis

PHPSESSID

lvg.lv

Uz sesijas laiku

Saglabā lietotāja sesijas stāvokli visos lapu pieprasījumos.

cc_cookie

lvg.lv 

1 gads

Piefiksē lietotāja piekrišanu un izdarīto izvēli.

 

 

MĀRKETINGA SĪKFAILI

Trešās puses sīkfaili ir sīkfaili no tīmekļa vietnēm vai ārpakalpojumiem, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, bet nepieder mums, piemēram, lai nodrošinātu Google kartes izmantošanu.

 

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila īpašnieks

Derīguma termiņš

Izmantošanas mērķis

NID

google.com

6 mēneši

Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja ierīci atgriežoties tīmekļa vietnē. ID pēc tam tiek izmantots mērķētām reklāmām.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

_ga

lvg.lv

2 gadi

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

_gat

lvg.lv

1 diena

Izmanto Google Analytics, lai analizētu pieprasījumu skaitu mājas lapai.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

_gid

lvg.lv

1 diena

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

VISITOR_INFO1

_LIVE

youtube.com

6 mēneši

Tiek fiksēta lietotāju izvēles tīmekļa vietnē iegultajiem Youtube videoklipiem. Nosaka vai lietotājs izmanto jauno vai veco Youtube saskarnes versiju.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

YSC

youtube.com

Uz sesijas laiku

Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kādus Youtube videoklipus lietotājs ir redzējis.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

 

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas atbildīgie darbinieki, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas.

 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.