Resursi

Kolēģu pieredzes materiāli

 • Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotāju publikācijas
  • Snieguma līmeņu aprakstu jeb SLA labās prakses piemēri

  • Metodiski materiāli IT jomā

  • Mācību procesa diferenciācijas labā prakse

  • Kā skolēnam mācīt mācīties
  • Pētniecība mācību procesā: metodisku materiālu publikācijas

  • Metodiskā centra pieredzes apmaiņa klātienē jeb meistarklases: materiālu publikācijas

 

 

Vērtēšana

 

 

Skolotāju sadarbība

 

 

Caurviju prasmes

2019./20.m.g.

 

2018./19.m.g.

 

 

JAUNAJIEM SKOLOTĀJIEM

Materiālu autori: Zane Sproģe, Arta Gribēna, Valdis Pēteris Otaņķis, Endijs Butāns, Ralfs Putenis

 

 

Attālinātā mācīšanās