Resursi

Vērtēšana

 

 

Attālinātā mācīšanās

 

 

Caurviju prasmes

2019./20.m.g.

 

2018./19.m.g.

 

 

Skolotāju sadarbība

 

Kolēģu pieredzes materiāli

 • Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotāju publikācijas
  • Raksti, referāti,  promocijas darbi, grāmatas

  • Snieguma līmeņu aprakstu jeb SLA labās prakses piemēri

  • Metodiski materiāli IT jomā

  • Mācību procesa diferenciācijas labā prakse

  • Pētniecība mācību procesā: metodisku materiālu publikācijas

  • Metodiskā centra pieredzes apmaiņa klātienē jeb meistarklases: materiālu publikācijas