Atbalsts vecākiem

Datums: 2020.gada 19.oktobris

Saziņa ar skolotājiem

Ja jārisina kādi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar mācīšanos (skolēnam nav kādā dienā vai stundā iespējams piedalīties mācību procesā, ir radušies tehniskas dabas jautājumi u.tml.), vispirms ieteicams sazināties ar klases audzinātāju.

 

Ja nepieciešams sazināties ar mācību priekšmetu skolotājiem, aicinām vecākus to darīt, rakstot e-klases pastā.

 

 

Saziņa ar atbalsta personālu

Iespējams sazināties ar skolas atbalsta personālu - psiholoģi Ivetu Dugaņecu un sociālo pedagogu Daci Liepu. Informācija ŠEIT 

 

 

Citi piedāvājumi 

Savu aktuālo jautājumu attālinātās mācīšanās laikā varat uzdot ŠEIT vai rakstot izvēlētajam skolas pārstāvim e-klasē - tāpat kā klātienes mācību laikā.

 

IZM sagatavotais Ceļvedis vecākiem