2022./2023. mācību gads

VIZUĀLĀ KOMPETENCE SAVAS PĀRLIECĪBAS PAUŠANAI

Idejas autore – skolotāja Vintra Braša

 

Nav noslēpums, ka mūsdienu pasauli aizvien vairāk uztveram vizuāli. Tas sen vairs nav tikai TV ekrāns, tās ir neskaitāmas aplikācijas telefonā, sociālo tīklu informācijas izvēle utt. Attēli ietekmē mūs, un arī mēs, uzņemot un ievietojot attēlus sociālajos tīklos, daloties ar tiem, ietekmējam citus. Vizuāli uztverama informācija un prasme to uztvert, saprast un arī apzināti un kvalitatīvi lietot un radīt kļuvusi par nozīmīgu  un nepieciešamu 21. gs. prasmi ikvienam.

 

Padziļinātā kursa “Kultūra un māksla II” tematā “Vara un brīvība” skolēni iekāpa sabiedriski aktīvu mākslinieku kurpēs, domāja par kādu politisku, sociālu, ekonomisku vai vides jautājumu, kurš katram šķita visaktuālākais, lai to risinātu mākslinieciskajā jaunradē, pievēršot uzmanību, aicinot, pārliecinot.

 

Jauniešus uztrauc apkārtējās vides problēmas, dzīvnieku tiesības un, protams, savstarpējās attiecības dažādos līmeņos – gan ar skolotājiem, gan sevi pašu.

 

Kurš no darbiem vizuāli ietekmē visvairāk? Vai tu domā un jūti līdzīgi?

 

Lai pārliecinātos par darba kvalitāti, izmanto šos kritērijus:

  • Darbā ir nolasāma ideja (doma), tā pausta atbilstoši uzdevumam
  • Darbā ir apvienotas savstarpēji atšķirīgas idejas, kas veido ko jaunu, darbs pauž unikālu skatījumu tēmas risinājumā
  • Darbā izmantotie izteiksmes līdzekļi ir daudzveidīgi un/vai atjautīgi, neierasti savienoti, atbilstoši idejai un dotajam uzdevumam. Kombinējot dažādus izteiksmes līdzekļus, ir panākts kopveselums
  • Darbam ir struktūra, kuras elementi ir savstarpēji saistīti un veido kopveselumu

 

Kritiski domājoša un atbildīga sabiedrība ir mūsu kopējā atbildība.

 

 

IESKATS SKOLĒNU DARBOS

 

1

“Sadarbība”

Autors – Viljams Ādolfs Krafts

 

 

 

2

“Slīkstam?”

Autore – Madara Derkēvica

 

 

 

3

“Zelta vērtības”

Autore – Patrīcija Keita Jakovļeva

 

 

 

4

“Sabiedrības normas”

Autors – Jorens Daugulis

 

 

 

5

“Cilvēks – dzīvnieks”

Autore – Emīlija Ozola

 

 

 

6

“Izniekotās asinis”

Autore – Lina Panteļejeva

 

 

 

7

“Vai Tu lepojies ar sekām?”

Autore – Kate Rutkovska

 

 

 

8

“Šoreiz tu izglābsi pats sevi”

Autore – Ilze Tapiņa

 

 

 

9

“Pārdomā, vai to vēlies, pirms iegūsti”

Autore  – Annija Laukmane