Atbalsta personāls

Kontakti saziņai ar Liepājas Valsts ģimnāzijas atbalsta personālu:

 

Darba laiks:

Otrdiena 10.00 - 14.00
Trešdiena 10.00 - 15.00
Ceturtdiena 10.00 - 15.00

 

Pastāv iespēja saņemt individuālas konsultācijas (gan skolēniem, gan vecākiem), iepriekš telefoniski vai e-pastā vienojoties par konkrētu laiku.

Individuālām konsultācijām ir iespējams pieteikties arī ārpus norādītā darba laika - par to vienojas piezvanot.

 

 

  

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00 - 12.00
Trešdiena 9.00 - 12.00

 

 

 • pedagogs karjeras konsultants Agita Bargā
  tel. 26110409
  e-pasts: agita.barga@inbox.lv

 • pedagogs karjeras konsultants Nora Serija

  e-pasts: saziņai izmantojama e-klase

 

 

Informācija Liepājas iedzīvotājiem: saziņa ar iestādēm

 

 • Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
  Bērnu un pusaudžu UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111
  Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība pieejama visu diennakti

 

 • Liepājas sociālais dienests
  Par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 6348964
  Par sociāliem pakalpojumiem 63489668
  Par sociālo darbu 63489682

 

 

 • Atgādinām, ka ārkārtas gadījumā zvanīt 112

 

ATBALSTA komanda

 • Administrācijas pārstāvis
 • Psihologs
 • Sociālais pedagogs
 • Karjeras konsultants
 • Skolas medmāsa
 • Klases audzinātājs

 

Atbalsta komandas nolikums

 

 

skolas psihologs: raksti par mums aktuālo

 

Lora Priedola – Liepājas Valsts ģimnāzijas psihologs līdz 2020./2021.m.g.