Skolas simbolika

Būtiska loma psiholoģiskās vides veidošanā ir piederības apziņai un lepnumam par savu skolu, ko veido skolas tradīcijas un atribūtika – elementi, kam ir noteikta vērtība.

 

Ģimnāzijas atribūtika ir atšķirības zīme, kas pierāda mūsu unikalitāti, bet reizē uzliek pienākumu reprezentēt piederību.