Pieredzes apmaiņa

meistarklases

Šobrīd, runājot par pedagogu pieredzes apmaiņas procesu,  tiek izmantoti 3 termini: pieredzes stāsts, darbnīca, meistarklase.

 

Pieredzes stāsts – konkrēti reāli problēmu risinājumi, piedāvājumi pieredzes nodošanai, lai citi arī tā var darīt.

 

Darbnīca – dalībnieks mērķtiecīgi vadītā procesā mācās, izspēlē, kā kaut ko darīt. Notiek dalībnieku iesaiste praktiskā darbībā (izmēģina, veido u.tml.).

 

Meistarklase – skolotājs demonstrē kādu prasmi, nodarbības fragmentu vai mācību stundu pilnībā, un dalībnieki piedalās procesā. Noslēgumā – dalībnieku refleksija  par nodarbības saturu, procesu, vērtīgo gūtajā pieredzē.

Avots: Skola2030

  

att MC

 

Ko tad piedāvājam mēs?

SATURS. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji attālināti kādā no tiešsaistes platformām piedāvā iespēju 60 min. iepazīt savus metodiskos atklājumus (idejas un/vai mācību materiālus) un meklējumus savā pedagoģiskajā procesā.

 

FORMA. Skolotāji, daloties savā pieredzē, izmanto gan iespēju aktualizēt kādu problēmu un parāda tās risinājumu, gan iesaista nodarbības dalībniekus diskusijā vai kāda mācību stundas elementa izspēlē. Savam piedāvājumam šobrīd esam saglabājuši klasisko apzīmējumu MEISTARKLASE.

 

Lai radošs un jēgpilns pieredzes apmaiņas process!

 

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR NOTIKUŠAJĀM MEISTARKLASĒM, MATERIĀLI

2020./2021.m.g. 

Meistarklases attālināti. 27.11.2020. – 10.12.2020.

Meistarklases attālināti. 20.04.2021. – 22.04.2021.

2021./2022.m.g. 

Meistarklases attālināti. 22.11.2021. – 24.11.2021.

Meistarklases attālināti. 07.02.2022. – 10.02.2022.

Meistarklases attālināti. 11.04.2022. – 13.04.2022.

2022./2023.m.g. 

Meistarklases attālināti. 28.11.2022. – 30.11.2022.

Meistarklases attālināti. 06.02.2023. – 10.02.2023.

Meistarklases attālināti. 17.04.2023. – 20.04.2023.

 

  

2023./2024.m.g. 1.semestris
OKTOBRIS

ATCELTS. Arnolds Šablovskis. Pārbaudes darbu veidošana fizikā vidusskolā
Idejas apraksts: Digitālo pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu piemēri, iepazīstināšana ar to izveides procesu GenExis programmā.

17.oktobrī 16.00 – 17.00 ZOOM platformā.

 

 

2023./2024.m.g. 2.semestris
APRĪLIS

Gaļina Šestakova
Lingvistiskā korpusa izmantošana krievu valodas stundās
Idejas apraksts: Ieskats lingvistiskā korpusa elementu teorētiskajā izpratnē un pieredze, kā šīs zināšanas praktiski pielietot krievu valodas stundās.

 

Elīna Jakubauska
Iekļaujošā izglītība ķīmijas mācību procesā
Idejas apraksts: Mana pieredze un atziņas, uzsākot darbu skolā. Darbs grupās. Mācību gada laikā izveidotie metodiskie materiāli ķīmijā 8. un 10. klasēm.