Ģimnāzijas padome

Liepājas Valsts ģimnāzijas padome ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas vecāki, skolēni, pedagogi - pārstāvji no katras minētās grupas.

 

 

VECĀKU PĀRSTĀVJI

 • Raivo Špaks - padomes priekšsēdētājs
  tel. 29294267
  e-pasts: raivospaks@gmail.com

 • Inga Vilmane - pārstāv 8.klases

 • Linda Arela - pārstāv 8.klases

 • Ieva Drišļuka - pārstāv 9.klases

 • Aiga Eglīte - pārstāv 9.klases

 • Ingus Palapis - pārstāv 10.klases
 • Elīna Štobe - pārstāv 12.klases

 • Laila Pomerance - pārstāv 12.klases

 

 

IESTĀDES DIBINĀTĀJA PĀRSTĀVIS

 • Inga Ekuze - Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

 

 

SKOLĒNU PĀRSTĀVIS

 • Elīza Anna Šperberga 12.C klase

 • Intars Pomerancis 12.C klase

 

 

ABSOLVENTU PĀRSTĀVIS

 • Vita Kalote

 

 

PEDAGOGU PĀRSTĀVJI

 • Signe Berga - padomes priekšsēdētāja vietniece
  tel. 63401525
  e-pasts: signe.berga@liepaja.edu.lv

 • Mudīte Puisīte - padomes sēžu protokolētāja

 • Līga Tālberga

 • Helvijs Valcis