Ģimnāzijas padome

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas padome ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas vecāki, skolēni, pedagogi - pārstāvji no katras minētās grupas.

 

 

VECĀKU PĀRSTĀVJI

 • Raivo Špaks - padomes priekšsēdētājs
  tel. 29294267
  e-pasts: raivospaks@gmail.com

 • Ingus Palapis - pārstāv 8.klases
 • Ulrika Gēce - pārstāv 9.klases

 • Vita Kalote - pārstāv 12.klases

Šobrīd tiek aktualizēta vecāku pārstāvniecība vēl dažās klašu grupās.

 

IESTĀDES DIBINĀTĀJA PĀRSTĀVIS

 • Inga Ekuze - Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

 

SKOLĒNU PĀRSTĀVIS

 • Daniels Brugevics - 12.D klase

 • Līva Katrīna Deksne - 11.C klase, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente

 

PEDAGOGU PĀRSTĀVJI

 • Signe Berga - padomes priekšsēdētāja vietniece
  tel. 63401525
  e-pasts: signe.berga@liepaja.edu.lv

 • Mudīte Puisīte - padomes sēžu protokolētāja

 • Līga Tālberga

 • Helvijs Valcis