Tradīcijas

Zinību diena

Katru gadu 1.septembrī, Zinību dienā, visi skolas 7. – 12.klašu skolēni un skolotāji pulcējas skolas pagalmā uz svinīgo līniju. Atkalredzēšanās prieks klasesbiedriem, īpaša diena 10.klasēm – jauni klasesbiedri. 7.klases, uzsākot mācības proģimnāzijā, saņem klases dienasgrāmatu, kurā pierakstīt savas skolas gaitas. Uzmundrinājuma vārdi 9. un 12.klasēm. Tradicionāli 12.klašu skolēni ar pārsteigumiem piesaka savu pēdējo mācību gadu skolā, sveicot skolotājus un 10 –tos. Dziesma, gaisā paceļas krāsaini baloni, un atskan zvans uz pirmo stundu klasē.

Pārgājiens „Atvadas vasarai”

Tradicionāli pirmajās skolas dienās visa skola kādu dienu ir klusa, jo klašu kolektīvi kopā ar skolotājiem dodas nelielā pārgājienā, kura laikā jāveic dažādi sportiski, intelektuāli uzdevumi. Iespēja labāk iepazīt vienam otru, kopīgi pie ugunskura izrunāties, atpūsties, lai tad varētu uzsākt nopietno mācību darbu gada garumā.

Skolotāju diena

Oktobra pirmajā piektdienā skolā valda īpašs noskaņojums. Skolotāju istaba pārvērtusies (par to rūpējas 7. – 9.klašu līdzpārvalde „Kodols”). Pie skolas durvīm sapucēti zēni, kas laipni sagaida ikvienu skolotāju, parlamenta un 12.klašu organizēta Rīta kafija ar pārsteigumiem. Šajā dienā skolēnu parlaments skolotājus pārsteidz ar kādu interesantu piedzīvojumu skolā.

7.klašu pasākums „Kļūsti mūsējais”

Oktobra sākumā skolēnu parlaments aicina 7.klases ierasties skolā vēlā pēcpusdienā. Tad skolas telpās ir noslēpumaina krēsla, mazliet spocīga gaisotne, ko rada vidusskolas jaunieši, pārtopot par mistiskiem tēliem, un pasākums var sākties. Septītajiem kopā ar audzinātājiem iespēja uzzināt skolas vēsturi, ielūkoties telpās, kur ikdienā nav paredzēts būt, veikt dažādus uzdevumus, kas pārbauda klases saliedētību. Un zvērests skolas zālē svecīšu gaismā ir neaizmirstams.

Fukši jeb 10.klašu iesvētības

Oktobrī 12.klašu skolēni kādu laiku ir noslēpumaini un darbīgi. Top pasākums Fukšiem. Kad 10.klases saņem vēstules ar uzaicinājumiem un uzdevumiem, skaidrs, ka piektdiena skolā būs interesanta. Katru gadu kāda noteikta tēma, piemēram, Veselības pārbaude. Tad 10 –tajiem jāiztur pārbaudījumi, jādod zvērests, un var saukties par īstiem ģimnāzistiem. Tradicionāli pēc iesvētībām notiek Fukšu balle (ar dzīvo mūziku).

Pasākumi Latvijai

Novembrī notiek dažādi pasākumi, kas veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai.
Tradicionāli 11.novembrī ir sporta diena ar devīzi – „Latvijai vajadzīgi ne tikai gudri, bet arī fiziski spēcīgi jaunieši”.
Pirmssvētku dienās notiek:

  • Erudītu konkursi par Latviju;
  • Klases stundas (proģimnāzijā tās vada skolēnu parlaments);
  • Tikšanās ar skolas absolventiem;
  • Svētku koncerti
  • Akcija skolas vestibilā „Gaismu Latviju”
  • 18.novembrī skolas logos tiek iedegtas svecītes (skolēnu parlaments)


Literāri muzikālo kompozīciju konkurss

1.semestrī vidusskolas klasēm tiek rīkots literāri muzikālo kompozīciju konkurss, kura tematiku izvēlas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā komisija. Katra klase veido uzvedumu, meklējot literāros materiālus, atbilstošu mūziku. Ikvienam jaunietim iespēja kāpt uz skatuves, mācīties aktiermākslas pamatus.

Ziemassvētki

Skola decembrī tiek īpaši saposta. Par to rūpējas skolēnu parlaments, izdomājot Ziemassvētku laika tēmu, un klases un skolas gaiteņi kļūst skaistāki.
Lielā egle skolas zālē, kuru svētku rotā tērpj 12.klases, svētku koncerti, labāko skolēnu mācībās apbalvošana. Lielā Ziemassvētku balle, kas ir viens no gaidītākajiem ģimnāzijas pasākumiem.
Labdarības koncerts. Ziemassvētku laikā skolēnu parlaments rīko Labdarības koncertu, uz kuru aicināti skolotāji, skolasbiedri, vecāki, kā arī ģimenes, kurām tiek ziedoti koncertā iegūtie līdzekļi. Katrs koncerta apmeklētājs saņem jauniešu ceptu piparkūku. Īpaši tiek domāts par koncerta programmu, lai tā uzrunātu ikvienu klausītāju un aizskartu kādu dvēseles stīgu.

Prāta spēles

Februārī ikvienam ir iespēja pārbaudīt savu erudīciju individuālajā erudītu konkursā. Jābūt gana pacietīgam, jo četras nedēļas astoņas reizes starpbrīži jāvelta zināšanu pārbaudei, atbildot uz 10 jautājumiem katrā kārtā par dažādām tēmām. Labākie piedalās pusfinālā, un 10 paši erudītākie katrā klašu grupā mērojas spēkiem savās zināšanās lielajā finālā, kas notiek aprīlī.

Valentīndiena

Šai dienai tiek veltīta jauniešu uzmanība. Iespēja nosūtīt rozīti, iepriecināt kādu ar vēstulīti, nofotografēties – tas viss skolā. Valentīndienas balle ar interesantiem pasākumiem arī ir neiztrūkstoša daļa skolas pasākumos.

Konkurss pamatskolai „ne TĪRĀS DEJAS”

Februārī skolas zālē valda rosība. Pamatskolas klases gatavojas deju konkursam. Skolēnu līdzpārvalde „Kodols” izvēlas dejas, klases izlozē savu deju. Notiek klašu deju stundas, tiek veidoti priekšnesumi, domāts par apģērbiem. „Kodols” meklē sponsorus balvām, tiek uzaicināti profesionāli dejotāji žūrijā, kā arī ikvienam ir iespēja skatīties deju paraugdemonstrējumus. Konkurss ir krāšņs pasākums, un tas kļuvis par skaistu pamatskolas tradicionālu pasākumu.

Koru kari 

Īpašs pasākums – konkurss dziedošai skolai. 2.semestrī katra vidusskolas klase izlozē dziesmu Koru kariem. Par dziesmu tematiku un izvēli vienojas skolēnu parlaments, uzklausot diriģenta Jēkaba ozoliņa ieteikumus. Notiek gatavošanās process. Rezultāts – skaists koncerts – konkurss, kura slava jau izskanējusi ārpus skolas sienām. Šajā pasākumā skolas zālē brīvu vietu grūti atrast.

Žetonu vakars

Gada viens no krāšņākajiem un neaizmirstamākajiem pasākumiem 12.klasēm, viņu vecākiem un skolotājiem. Tiek saņemtas piederības zīmes savai skolai – žetonu gredzeni. 12.klases visus priecē ar savdabīgiem un neatkārtojamiem uzvedumiem. Balle, kurā visiem priecāties. Īpašs kliņģeris vienmēr gaida absolventus.

Liepājas dzimšanas diena

Akcijas, konkursi – 18.martā skolā rit pilnā sparā. Ikviens jūtas lepns, ka ir liepājnieks, un ikvienam ir iespēja paust savu piederību dzimtajai pilsētai.

Skolēnu līdzpārvalžu pasākums „Atspere”

Skolēnu parlaments katru mācību gadu pavasarī rīko pasākumu Valsts ģimnāziju skolēnu līdzpārvaldēm, piedāvājot gan dalīties pieredzē ar labajiem darbiem savā skolā, gan organizējot izzinošas un noderīgas lekcijas-diskusijas, kā arī atraktīvā veidā ļaujot citu skolu pārstāvjiem iepazīties ar Liepāju.

Vienotības skrējiens

Maijā skola atzīmē savu dzimšanas dienu. Skolēnu parlaments šajā mēnesī organizē Vienotības skrējienu, kurā viss skolas kolektīvs ( skolēni un skolotāji) kopīgi iesildoties skolas pagalmā dodas vairāku kilometru skrējienā pa Liepājas ielām, skandējot saukļus par savu skolu, kā arī dziedot dziesmas. Pēc skrējiena kopīgs foto skolas vēsturei.
Dāvanas skolai dzimšanas dienā. Labākā dāvana – pašu vienotība, lepnums par savu skolu.

Pēdējais zvans

Klāt eksāmenu laiks, tāpēc nedēļu pirms skolas mācību gada beigām skan pēdējais zvans uz stundu 9. un 12.klašu skolēniem. Par pārsteigumiem šajā dienā rūpējas 8. un 11.klašu skolēni.

Darba svētki

Pēdējās mācību dienās klases pulcējas uz svinīgajām līnijām skolas zālē. Tiek apbalvoti mācību olimpiāžu uzvarētāji, pilsētas sporta sacensību uzvarētāji, aktīvākie skolas skolēni. 2008.gadā uzsākta jauna tradīcija – apbalvojumu saņem arī katras klases labākais skolēns mācībās.
Tiek paziņoti rezultāti konkursam „Gada klase” – „Gada klase mācībās”, „Gada klase sportā”, „Aktīvākā gada klase”. Uzvarētāji saņem ierāmētu goda rakstu un balvu, audzinātājs – cildinājuma rakstu.
Pēc svinīgās līnijas paši labākie skolēni dodas uz foto sesiju skolas goda stendam, kā arī viņus gaida Goda kliņģeris, uz kuru aicina skolas direktors.

Smilšu piļu festivāls

Dienu pirms liecību saņemšanas klases dodas uz jūrmalu, lai rādītu savu izdomu smilšu piļu celtniecībā. Atraktivitātes, radošuma, jautrības jūrmalā šajā dienā netrūkst. Ja laiks ir labvēlīgs un īsti vasarīgs, tad var paspēt arī pasauļoties.

Izlaidumu laiks

Jūnijā, kad eksāmeni nolikti, vispirms skolas zāle uz dienu svētku noskaņā ir devītajiem, viņu vecākiem, radiem un draugiem. Tiek saņemti dokumenti par pamatizglītības iegūšanu.
Īsi pirms vasaras saulgriežu svētkiem atvadas skolai zālē viesu klātbūtnē saka 12.klašu skolēni.
Tradicionāli gan 9., gan 12.klašu izlaidumu vakaros notiek balle ar vecākiem, kuru uzsāk, dejojot polonēzi.