Bibliotēka

jaunumi vestnesis  

bib_info info internets zinas

  gramatu_klubs 

 

 

 

Liepājas Valsts ģimnāzijas bibliotēka izveidota 1939. gadā (“Kurzemes vārds” 13.12.1939.).

 

Ģimnāzijas bibliotēkas MĒRĶIS ir līdzdalība Liepājas Valsts ģimnāzijas izglītības programmas īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

 

Ģimnāzijas bibliotēkas UZDEVUMI:

  • atbalstīt ģimnāzijas skolēnus un skolotājus mācību un pašizglītošanās procesos

  • piedāvāt bibliotēkas lietotājiem pieeju dažāda veida informācijai
  • palīdzēt skolēniem attīstīt patstāvīgas informācijas atrašanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes
  • iesaistīt skolēnus lasīšanas veicināšanas projektos
  • veicināt skolēnu izpratni par karjeras izvēles iespējām
  • kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu: Ar ko aizvietot mobilās ierīces?
  • veidot ģimnāzijas bibliotēku kā klusuma telpu - “unplug zone”

 

“Tiklīdz cilvēki pārstāj lasīt, viņi pārstāj patstāvīgi domāt, aizver sirdi un
fantāzijas tuneli galvā” (A. Hermanis, Jaunā Rīgas teātra režisors no
grāmatas “Domāšanas māksla ikvienam”, 71.lpp.)

 

 

Lasītāja nerakstītās tiesības

tiesibas

Avots: Daniela Penaka grāmata "Kā romāns"