Metodiskais centrs

Izglītība ir nebeidzams process, nenoslēdzama norise.
Mēs varam tikai tuvoties izglītības ideālam, bet tā sasniegšana un piepildīšana ir bezgalīgs uzdevums.


(J. A. Students.)

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS METODISKAIS PIEDĀVĀJUMS CITU SKOLU KOLĒĢIEM

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas rit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem.

 

 

 

PUBLIKĀCIJAS

 

 

 

PIEREDZES APMAIŅA

  • Piedalīties pieredzes apmaiņā jeb meistarklasēs klātienē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā vai kādā no tiešsaistes platformām par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība, debašu metodes izmantošana, bibliotēkas sadarbības formas ar skolēniem un citi jautājumi, kas pedagogiem kļuvuši aktuāli, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu no 2020.gada 1.septembra, kā SEM, SLA izmantošana. Pieredzes apmaiņas (aptuveni 60 min.) būtība – iepazīstināt ar kādu interesantu ideju, metodiskajiem materiāliem, pastāstīt par to tapšanas procesu

 

 

DABASZINĀTŅU KONKURSS

  • Konkursu Liepājas vispārizglītojošo skolu 8. – 9.klašu skolēniem organizē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas dabaszinātņu jomas skolotāji. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos. 2021.gada tēma – pārvērtības dabā

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

 

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

 

 

 

KONFERENCES

“Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”
Reizi 2 gados rīkotajā konferencē mums izdevies par aktīviem šī procesa dalībniekiem padarīt arī skolēnus. Interesentiem pieejams plašs materiālu klāsts par darba grupās aktualizētajiem jautājumiem

 

 

“Spekkes lasījumi”
Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā, - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti

 

Konferencēs aktualizētos jautājumus atspoguļo arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” publikācijas

 

 

 

ATRODI TALANTU SEVĪ

 

 

PREZENTĀCIJAS