Metodiskais centrs

Izglītība ir nebeidzams process, nenoslēdzama norise.
Mēs varam tikai tuvoties izglītības ideālam, bet tā sasniegšana un piepildīšana ir bezgalīgs uzdevums.


(J. A. Students.)

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAIS PIEDĀVĀJUMS citu skolu kolēģiem

 

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas rit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei:

 

 

  • Piedalīties pieredzes apmaiņā klātienē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā vai kādā no tiešsaistes platformām par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība, debašu metodes izmantošana, bibliotēkas sadarbības formas ar skolēniem un citi jautājumi, kas pedagogiem kļuvuši aktuāli, gatavojoties pilnveidotā mācību satura īstenošanai no 2020.gada 1.septembra, kā SEM, SLA izmantošana. Pieredzes apmaiņas (aptuveni 60 min.) būtība – iepazīstināt ar kādu interesantu ideju, metodiskajiem materiāliem, pastāstīt par to tapšanas procesu

 

 

 

 

“Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse.” Reizi 2 gados rīkotajā konferencē mums izdevies par aktīviem šī procesa dalībniekiem padarīt arī skolēnus. Interesentiem pieejams arī plašs materiālu klāsts par darba grupās aktualizētajiem jautājumiem.

 

“Spekkes lasījumi”

Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā Latvijas simtgades un ģimnāzijas simtgades (2019./20.m.g.) priekšvakarā, - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.

 

Konferencēs aktualizētos jautājumus atspoguļo arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” publikācijas.