Skolas atbalsta biedrība "Pirmā skola"

Pirmā skola. Šie vārdi nozīmē ļoti daudz gan pirmklasniekam, kurš vērs skolas durvis pirmo reizi, gan senioram,kurš glabā siltas atmiņas par savu skolu.

Kopš 1919.gada mūsu skolai ir bijuši dažādi nosaukumi, taču vārdu salikums „pirmā skola” joprojām ir pazīstams ikvienam mūsu skolas piederīgajam. Ne velti tautā runā, ka „pirmā vienmēr ir pirmā”. Tāpēc saulainā vasaras dienā domu biedru grupa (skolas patrioti un absolventi) nolēma realizēt sen lolotu ideju par veidu, kā atbalstīt savu skolu, un 2014.gada 19.jūnijā tika pieņemts lēmums par Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas atbalsta biedrības „Pirmā skola” dibināšanu.

Biedrības „Pirmā skola” mērķi ir:

  1. Veicināt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas programmu un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību;
  2. Nodrošināt un atbalstīt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu;
  3. Atbalstīt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņu un pedagogu dalību projektos.

 

Ikviens ir aicināts atbalstīt mūsu skolas izaugsmi!

Biedrības „Pirmā skola” dibinātāji:
Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša, Ģirts Kronbergs, Ineta Drēže, Dagnija Šimanska

 

Biedrība „Pirmā skola”
Reģistrācijas Nr. 40008225752
Adrese: Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401
Banka: AS „SEB banka”
Konts: LV77UNLA0050022377850