Darba plānošana

Datums: 2020.gada 19.oktobris

Skolēnam e-klases dienasgrāmatā piedāvāts ieteicamais dienas un nedēļas darba plāns.

 

Uzdotajā atrodama šāda informācija:

  • patstāvīgā darba tēma, 

  • informācijas avoti - pievienoti dokumenti, saites uz informācijas avotiem,

  • vērtēšana,

  • ziņas par tiešsaistes nodarbībām (ja plānotas),

  • kā/ kad konsultēties ar skolotāju darba veikšanas procesā.