Atbalsts skolēnam

Datums: 2020.gada 19.oktobris

Ja jārisina kādi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar mācīšanos (nav kādā dienā vai stundā iespējams piedalīties mācību procesā, ir radušies tehniskas dabas jautājumi u.tml.), vispirms ieteicams sazināties ar klases audzinātāju.

 

Ja skolēnam, uzdevumu pildot, nepieciešama konsultācija, ar mācību priekšmeta skolotāju komunicē e-klasē vai izmantojot citas e-klasē norādītas saziņas formas. 

Var pieteikties arī individuālajām konsultācijām šeit

 

Iespējams sazināties arī ar skolas psiholoģi Ivetu Dugaņecu

 

Kontakti saziņai:

tel. 26081957

e–pasts: duganeca.iveta@inbox.lv

Saziņai iespējams arī izmantot e-klasi.

 

Pastāv iespēja arī saņemt individuālu konsultāciju attālināti – Skype, ZOOM, iepriekš telefoniski vai e-pastā vienojoties par konkrētu laiku.