Pētniecība

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj   4cp 

 

 

Gaļina Šestakova
Lingvistiskā korpusa izmantošana krievu valodas stundās
Idejas apraksts: Ieskats lingvistiskā korpusa elementu teorētiskajā izpratnē un pieredze, kā šīs zināšanas praktiski pielietot krievu valodas stundās.