Pētniecība

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj  4cp 

 

 

Gaļina Šestakova
Skolēnu pētniecisko darbu izmantošana krievu valodas stundās (vidusskolā)
Idejas apraksts: Svarīgi, lai pētnieciskais darbs būtu daļa no mācību procesa, tādēļ nepieciešams parādīt, ka skolēnu pētniecisko darbu rezultātiem ir praktiska nozīme un tie var tikt izmantoti krievu valodas mācību stundās. Varu dalīties pieredzē par savu skolēnu pētniecisko darbu izmantošanu krievu valodas stundās vidusskolā.