Pētniecība

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj  4cp 

 

 

Piedāvājums pieredzes apmaiņai klātienē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

 

Artis Freimanis, Sandra Šulme
Pētniecība un diferenciācija
Idejas apraksts: Lai katrs skolēns varētu apgūt mācāmo materiālu atbilstoši savām spējām, pedagogam ir iespēja veidot diferencētus uzdevumus, izmantot pētniecības metodes un SLA atgriezeniskās saites iegūšanai.

 

Gaļina Šestakova
Skolēnu pētniecisko darbu izmantošana krievu valodas stundās (vidusskolā)
Idejas apraksts: Svarīgi, lai pētnieciskais darbs būtu daļa no mācību procesa, tādēļ nepieciešams parādīt, ka skolēnu pētniecisko darbu rezultātiem ir praktiska nozīme un tie var tikt izmantoti krievu valodas mācību stundās. Varu dalīties pieredzē par savu skolēnu pētniecisko darbu izmantošanu krievu valodas stundās vidusskolā.

Uldis Žaimis
Darba vadītāja un skolēna sinerģija zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) izstrādē
Idejas apraksts: ZPD izstrādē aktuāls jautājums vēl arvien ir skolēna un vadītāja sadarbība, kas izpaužas tēmas izvēlē, svarīgāko uzstādījumu izvirzīšanā, darba zinātniskā līmeņa noturēšanā, ētikas aspektos.