Pētniecība

Datums: 2019.gada 7.oktobris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Artis Freimanis, Sandra Šulme
Pētniecība un diferenciācija
Idejas apraksts: Lai katrs skolēns varētu apgūt mācāmo materiālu atbilstoši savām spējām, pedagogam ir iespēja veidot diferencētus uzdevumus, izmantot pētniecības metodes un SLA atgriezeniskās saites iegūšanai.


Kristīne Roze
Pētniecības process skolā (7.-12.kl.)
Idejas apraksts: Svarīgi, lai pētniecība būtu organiska mācību procesa sastāvdaļa, kā arī skolēni gūtu pieredzi individuāli izstrādātu pētniecisku darbu tapšanā. Piedāvāju ieskatu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas meklējumos un atradumos - no idejas līdz izvērtējumam.

 

Gaļina Šestakova
Skolēnu pētniecisko darbu izmantošana krievu valodas stundās (vidusskolā)
Idejas apraksts: Svarīgi, lai pētnieciskais darbs būtu daļa no mācību procesa, tādēļ nepieciešams parādīt, ka skolēnu pētniecisko darbu rezultātiem ir praktiska nozīme un tie var tikt izmantoti krievu valodas mācību stundās. Varu dalīties pieredzē par savu skolēnu pētniecisko darbu izmantošanu krievu valodas stundās vidusskolā.

Uldis Žaimis
Darba vadītāja un skolēna sinerģija zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) izstrādē
Idejas apraksts: ZPD izstrādē aktuāls jautājums vēl arvien ir skolēna un vadītāja sadarbība, kas izpaužas tēmas izvēlē, svarīgāko uzstādījumu izvirzīšanā, darba zinātniskā līmeņa noturēšanā, ētikas aspektos.