Klasvadības jautājumi

Datums: 2016.gada 29.septembris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp  2kj  3pzpd  4cp 

 


Dace Groduma-Vīriņa
Patriotiskā audzināšana vidusskolas klasēs
Idejas apraksts: Sagatavota prezentācija par klases stundām, kas aktualizē patriotisma jautājumus. Prezentācija ietver divu klases stundu ("Mana Latvija", "Latvietis") materiālus.

Līga Tālberga
Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei, sadarbojoties ar klases audzinātāju.