Mācību priekšmets

Datums: 2016.gada 29.septembris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp  2kj  3pzpd  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē par dažādām metodēm un idejām patstāvīgajam darbam ar tekstu par skolēniem aktuālām tēmām angļu valodas stundās.

Normunds Dzintars

Interpunkcijas apguve
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

Žaneta Flaksa
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī'' analīze
Idejas apraksts: Skolēni ir izlasījuši noveli. Tiek piedāvāti uzdevumi, no kuriem skolēni izvēlas sev piemērotāko. Tiek veikti uzdevumi (gan individuālie, gan pāros, gan grupās), nākamajās stundās- prezentācija.

Žaneta Flaksa 
Rainis un Aspazija. Dzīve. Daiļrade. 
Idejas apraksts: Skolēni grupās veido materiālu par kādu konkrētu autora dzīves posmu, analizē vienu no daiļdarbiem. Tiek veidota video prezentācija. Uzdevuma veikšanai jāiegulda pētnieciskais darbs. 

Dace Grūbe
Starppriekšmetu saiknes realizēšana bioloģijas un sporta stundās
Idejas apraksts: Paplašināt skolēnu zināšanas par lielākajiem ķermeņa muskuļiem, to funkcijām un veidot izpratni par muskulatūras nostiprināšanu ikdienā.

Aiga Jaunskalže
Integrētās stundas
Idejas apraksts: Kā savienot šķietami nesavienojamo - bioloģiju un mākslu, sportu, ģeogrāfiju u.c.? Piedāvāju informāciju par 2 integrētu stundu tēmām: "Muskuļu darbs", Putnu migrācija".


Ineta Kauliņa

Mūzikas uztvere pusaudžu vecumā
Emocionāli un produktīvi pusaudži klasisko mūziku uztver, ja tā ir ne tikai "klausīšanās-analīze-klausīšanās", bet ja šo procesu papildina ar krāsām. Pieredzes stāsts ar konkrētu uzdevumu piemēriem.


Lilita Lepse
"Ilustrētās Zinātnes" rakstu izmantošana mācību procesā skolēnu darbam ar tekstu
Idejas apraksts: Skolēni, strādājot patstāvīgi bioloģijas stundā, iepazīstas ar žurnālā publicētu tekstu izpilda uzdevumus skolotāja sagatavotajā darba lapā.

Baiba Mackiala
Manu panākumu atslēga
Idejas apraksts: Sociālo zinību kursu 7.klasēm organizēju tā, lai rezultātā skolēni spētu izveidot patstāvīgu prezentējošu materiālu, kurš vēstītu, kas ir būtiskākais, lai ikviens varētu savā dzīvē būt veiksmīgs.

Baiba Mackiala
Bermontiāde manā dzimtā pilsētā
Idejas apraksts: Patriotisma, fiziskā rūdījuma un vēstures zināšanu stiprināšanai organizēju pasākumu redāna fortos, kuros notikušas Liepājas aizstāvju cīņas pret Bermonta karaspēku.

Evija Miķelsone
Papīra locīšana - matemātika - ...
Idejas apraksts: Vēlos piedāvāt veiksmīgu ideju, kā matemātikas stundā realizēt starppriekšmetu saiti. 1.solis-papīra locīšana.

Kristīne Roze
Latviešu valoda un literatūra: saskarsmes punktu meklējumi uzdevumos (vidusskola)
Idejas apraksts: Varu piedāvāt savu pieredzes stāstu un dalīties ar dažiem izveidotajiem materiāliem, kuri man palīdzēja aktualizēt literatūras jautājumus latviešu valodas stundās vidusskolas klasēs.

Kristīne Roze 
Dažas idejas projektu metodes izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās 
Idejas apraksts: Projektu skolēni izstrādā, lai apgūtu kādu tēmu (valodas kultūra, gatavošanās eksāmenam 12.kl.u.c.), mācītos sadarboties, plānot laiku, uzņemties atbildību, prezentēt sava darba rezultātu. 

Ludmila Seredina
Buktreileru un video izmantošana krievu valodas stundās
Idejas apraksts: Izņemot Power Point prezentācijas, stundās var sekmīgi izmantot arī buktreilerus. Grāmatu treilers - video reklāma par grāmatu. Autoram jāieinteresē par grāmatu.

Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

Dagnija Šimanska
Dzejoļu mācīšanās 7. - 9. kl. krievu valodā
Idejas apraksts: Skolēni apgūst ne tikai dzejoļa saturu, bet uzzina arī kultūrvēsturisku informāciju, kas jebkādā veidā saistīta ar konkrēto literāro darbu, apgūst dzejoļa leksiku, veic radošu darbu.

Ināra Vilgerte
Darbības vārda laiku apgūšana vācu valodā 
Idejas apraksts: Piedāvāju dažādus uzdevumus pāru darbam, kas ļauj skolēniem brīvi pārvietoties telpā, būt aktīviem mācību procesa dalībniekiem, apgūstot darbības vārda laikus.

Vintra Braša
Efektīva metode skolēnu sagatavošanai kontroldarbam latviešu valodā
Idejas apraksts: Skolēni grupās gatavo pārbaudes darbu par skaitļa vārdu. Darbu pilda cita grupa, labo un vērtē darba izstrādātāji. Kā uzdevumu izstrādes avoti tiek izmantoti čeki, taloni, kvītis u. c. materiāli.

Renarts Purmalis
Ideju inkubators skolotājiem mājturībā un tehnoloģijās
Idejas apraksts: Iepazīstināšu ar savu pieeju, pieredzi un idejām interesantam darbam, satura plānojumu 7. – 9.klasēs visam mācību gadam un dalīšos savos novērojumos par, manuprāt, aktuālo mūsdienu skolēniem.

Vita Zitmane
Teātra elementi runātprasmes attīstīšanai franču valodas stundās vidusskolā
Idejas apraksts: Netradicionālās mācību metodes ir veids, kā ieinteresēt skolēnus, motivēt, radīt klasē patīkamu un radošu gaisotni un veicināt vispusīgu personības attīstību.