Citi piedāvājumi

Datums: 2016.gada 29.septembris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp  2kj  3pzpd  4cp 

 


Dace Groduma-Vīriņa un Ineta Drēže
Debašu meistarklase skolēniem
Idejas apraksts: Debašu principi un pamati. Meistarklase jaunajiem debatētājiem, skolēniem, kuri ir ieinteresēti uz lietām skatīties daudzpusīgi, analizēt notikumus sev apkārt, strādāt ar informāciju.

Lāsma Spāģe
Lasīšanas veicināšana grāmatu klubā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas viens no radošākiem pasākumiem ir grāmatu klubs. Dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.

Elizabete Sirotina, Lilita Lepse, Artis Freimanis 
Konkursi ķīmijā un dabaszinībās 
Idejas apraksts: Dažādi konkursi ir viens no veidiem, kā jaunieši var pārbaudīt savu erudīciju attiecīgajā jomā. Skolēni individuāli vai komandās, izmantojot balsošanas pultis, atbild uz jautājumiem, kā arī pēc nobalsošanas uzzina pareizo atbildi. Uzvarētāji tiek noteikti elektroniski. Piedāvājam sekojošus konkursus: „Praktiskā ķīmija”, „Kīmija ap mums”, „Dabaszinātnes – tas ir interesanti”, „Vai pazīsti zemi, kurā dzīvo?”

Elizabete Sirotina, Lilita Lepse 
Integrēti praktiskie uzdevumi ķīmijā un bioloģijā 
Idejas apraksts: Izziņas procesā ļoti svarīga loma ir pētniecībai un praktiskajai darbībai, īpaši nozīmīgi tas ir dabaszinātnēs. Līdz ar to skolēniem tiek piedāvāti saistoši integrēti uzdevumi ķīmijā un bioloģijā, dodot iespēju teoriju pārbaudīt praksē. Piedāvājam praktiskos uzdevumus „Cietes saturs augļos un ogās”, „Gliemju daudzveidība”

Elizabete Sirotina, Lilita Lepse, Artis Freimanis 
Āra nodarbība - konkurss 
Idejas apraksts: Pārvietojoties pa noteiktu maršrutu pilsētā, skolēni meklē un fiksē fotogrāfijās noteiktus dabas objektus, materiālus, veic matemātiskus aprēķinus, kā arī atbild uz jautājumiem par dotajiem objektiem. Piedāvājumā nodarbība „Vēju pilsētas dabas objekti”