Mācību priekšmets

Datums: 2021.gada 4.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Arnolds Šablovskis
Pārbaudes darbu veidošana fizikā vidusskolā
Idejas apraksts: Digitālo pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu piemēri, iepazīstināšana ar to izveides procesu GenExis programmā.