Citi piedāvājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Sandra Okuņeva, Nora Serija, Gunta Flaksa
Pieredzes stāsts par skolotāju sadarbību latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas stundās
Idejas apraksts: Dalīsimies pieredzē pēc kopīgās sadarbības literatūras tēmas (eposs) realizācijā un skolēnu publiskās runas prasmju pilnveidē, gatavojoties pamatskolas eksāmena runas daļai. Iepazīstināsim ar sadarbības ieceri, plānu, īstenojumu, problēmām un ieguvumiem.