Citi piedāvājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes
Idejas apraksts: Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundu vadīšanas pieredzē, strādājot klātienē un attālināti.

 

Aiga Jaunskalže
Labdarība visu gadu
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts par to, kā kopā ar audzināmo klasi piedalīties, organizēt un darboties labdarībā. Kā skolēniem stāstīt par filantropiju, par to, kas ir nevalstiskās organizācijas, kam un kā labāk palīdzēt,  vai labdarība vienmēr nozīmē ziedojums naudā un kur meklēt sadarbības partnerus Liepājā.

 

Sandra Okuņeva
Konkrētā dzeja un radošās rakstīšanas veicināšanas iespējas mācību procesā
Idejas apraksts: Konkrētās dzejas radīšana var būt viens no vienkāršākajiem teksta jaunrades uzdevumiem dažādos vecumposmos. Meistarklases 1.daļā ieskatīsimies konkrētās dzejas teorētiskajos un vēsturiskajos aspektos un iepazīsim divu latviešu dzejnieku - Jāņa Baltvilka un Māra Runguļa - konkrētās dzejas piemērus. 2.daļā plānota radošās rakstīšanas nodarbības modelēšana.

  

Lāsma Spāģe
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bibliotēkā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas pasākumi: 7.klašu iepazīstināšana ar bibliotēku, konkursi, izstādes, jauniešu žūrija un grāmatu klubs, kurā dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.