Citi piedāvājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Signe Berga
Pozitīvas sadarbības veidošana ar vecākiem
Idejas apraksts: Ierosmes, kā un kāpēc veidot pozitīvu sadarbību ar skolēna ģimeni.

Inese Briška
Interaktīvas stundas izveide vietnē nearpod.com
Idejas apraksts: Informācija par iespējām vietnē nearpod.com un praktiska darbošanās, veidojot interaktīvus uzdevumus dažādu mācību priekšmetu stundām. Lai piedalītos nodarbībā, jāsagatavo neliela prezentācija kādai mācāmai tēmai (piem., daži 4-5 slaidi ar teoriju), ko varam "apaudzēt" ar aktivitātēm.

 

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes
Idejas apraksts: Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundas vadīšanas pieredze. SEM attālinātajā procesā.

 

Dace Groduma-Vīriņa, Ineta Drēže
Debates kā metode mācību procesā
Idejas apraksts: Kā izmantot debašu metodi mācību procesā, sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem un veidojot starppriekšmetu saikni.

 

Aiga Jaunskalže
Labdarība visu gadu
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts pat to, kā kopā ar audzināmo klasi piedalīties, organizēt un darboties labdarībā. Pārrunāsim, kas ir filantropija, kas ir nevalstiskā organizācija, kam un kā labāk palīdzēt. Aktualizēsim jautājumus, vai labdarība vienmēr nozīmē ziedojums naudā un kur meklēt sadarbības partnerus Liepājā.

 

Sandra Okuņeva
Konkrētā dzeja un radošās rakstīšanas veicināšanas iespējas mācību procesā
Idejas apraksts: Lekcijas formā paredzēts izklāstīt konkrētās dzejas teorētiskos un vēsturiskos aspektus, iepazīstināt ar divu latviešu dzejnieku (Jāņa Baltvilka un Māra Runguļa) konkrētās dzejas piemēriem. Noslēgumā plānota radošās rakstīšanas nodarbības modelēšana.

  

Lāsma Spāģe
Lasīšanas veicināšana grāmatu klubā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas viens no radošākiem pasākumiem ir grāmatu klubs. Dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.