Informācija

1informacija_hover 2programma 4diskusiju_grupas 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference

 

„Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”


2016. gada 23. marts

Atklāšanas runa:

Darba grupu prezentācijas:

 

 

Konferences mērķis ir aktualizēt atsevišķus būtiskus izaicinājumus mūsdienu skolas ikdienas darbā un piedāvāt dažādus to risinājuma variantus.

 

Kurš no izaicinājumiem ikdienas darbā ir visgrūtāk pārvarams – izglītības saturā, tehnoloģijās un to pielietojumā, sadarbībā, izglītības kvalitātes nodrošinājumā? Tas ir jautājums par to, vai skola palīdz skolēnam atklāt un attīstīt spējas un talantus, oriģinālas idejas un radošas izpausmes, vai skola ir pietiekami laikmetīga un vai tā kvalitatīvi veic savu galveno uzdevumu – sagatavo domājošu, konkurētspējīgu skolēnu, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par savu izaugsmi, pats spēj sevi motivēt un veidot savu profesionālo veiksmes stāstu nākotnē.

 

Lai gūtu objektīvu skatījumu, konferencē aicinām Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un citu skolu skolotājus dalīties ar savu skatījumu par izaicinājumiem ikdienas darbā, ģimnāzijas absolventus ar savu skatījumu par kvalitātēm, ko augstākās izglītības iestādes un darba devēji sagaida no pašreizējiem skolēniem, skolēnu vecākus par sadarbību kopēju mērķu īstenošanā un skolēnus ar savu vērtējumu par skolas īstenoto izglītības politiku.

 

Darba grupu vadītāji

 

zaneZane Oliņa
PhD, mācību konsultante, Iespējamās misijas valdes locekle

Mani ļoti saista viss, kam sakars ar mācībām un mācīšanos. Deviņdesmito gadu vidū kopā ar domubiedriem dibināju un vadīju sabiedrisko organizāciju Bērnu Vides skola, rīkojot tālākizglītības kursus skolotājiem, veidojot programmas un mācību materiālus skolām. Piedalījos Sorosa fonda – Latvija programmas Pārmaiņas izglītībā veidošanā un vadīju projektu Efektīva skola. Pateicoties Fulbraita stipendijai 1998.gadā, uzsāku mācības ASV, kur ieguvu maģistra un doktora grādu ar specializāciju mācīšanās un mācību tehnoloģijās. Pēc studiju pabeigšanas piecus gadus biju mācībspēks un pētniece Floridas universitātē. Kopš programmas izveides 2007.gadā vairākus gadus vadīju Iespējamo misiju, turpinu darboties programmas valdē, vadu mācības dalībniekiem.

 

 

 

edgars.bEdgars Bajaruns
Siguldas pilsētas vidusskolas vēstures, sociālo zinību un fizikas skolotājs

Siguldas pilsētas vidusskolā mācu ne tikai vēsturi, sociālās zinības un fiziku, bet arī vadu mehatronikas pulciņu un piedalos skolotāju tālākapmācības kursu vadīšanā. Skolā strādāju piekto gadu un darbā aktīvi izmantoju modernās tehnoloģijas. Projekta Gatavi Rītdienai! ietvaros skolā ieviesta planšetdatoru klase, izstrādāti mācību materiāli un kursi pedagogiem par tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu mācību procesā. Stundās ar skolēniem tiek veidoti 3D maketi, projekcijas, digitālas kartes, infografikas, video materiāli, u.tml. Esmu piedalījies tādās programmās kā Iespējamā misija, LatSTE’2012, Microsoft programmēšanas skola, Samsung skola nākotnei, bet šobrīd sadarbībā ar Microsoft projekta Gatavi Rītdienai! ietvaros īstenoju skolotāju apmācību programmu par planšetdatoru izmantošanu mācību procesā.

 

 

 

aija.mAija Melle
Mg.paed., latviešu valodas un literatūras skolotāja, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

,,Mērķu sasniegšana nekad nav solo projekts – būs nepieciešamas citu cilvēku idejas, cītīgs darbs, apņēmība un dažreiz arī nauda.” (Ričards Kohs)

SADARBĪBA ir viens no mana darba pamatprincipiem.
Manā izpratnē SADARBOTIES – tas nozīmē

     uzklausīt, saprast, uzticēties, iedrošināt;

     cienīt un respektēt citu viedokli;

     iedrošināt, atbalstīt, būt ieinteresētam;

     eksperimentēt, pārsteigt, iedvesmot;

     sarunāties, diskutēt, strādāt kopā;

     dalīties ar savējo un pieņemt citu ideju;

     deleģēt;

     atbildēt par savu darbu;

     veidot komandu;

     dalīties pieredzē;

     būt radošam – izkāpt no komforta zonas un izaicināt sevi;

     būt atklātam, godīgam un ieraudzīt cilvēkos labo.

IEGUVUMS = radoša, daudzveidīga un piepildīta dzīve skolā.
Atbildes uz jautājumiem un jaunas idejas meklēju portālā www.ted.com

 

 

gatis.nGatis Narvaišs
Edurio produkta direktors

Izglītības tehnoloģiju jaunuzņēmumā Edurio es plānoju produkta attīstību, veicinu sadarbību starp programmētājiem, dizaineriem un izglītības satura komandu, lai panāktu pēc iespējas ērtāku un noderīgāku produktu lietotājam. Edurio ir interneta programma, kas palīdz skolām un skolotājiem veidot atgriezenisko saiti ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Arī mana iepriekšējā pieredze ir saistīta ar izglītības tehnoloģijām – esmu bijis Iespējamās misijas dabaszinātņu, matemātikas un informātikas skolotājs Dobeles Valsts ģimnāzijā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, esmu vadījis kursus un seminārus skolotājiem par tehnoloģijām izglītības procesā, bijis Apple profesionālās attīstības konsultants, Iespējamās misijas kurators, kā arī aktīvi esmu iesaistījies dažādos izglītības tehnoloģiju projektos.

 

 

Piedalās

 

janis.kJānis Ķīnasts
Vietradis un pilsētplānotājs
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2008.gada absolvents

Lielākā vai mazākā mērogā plānoju pilsētas, radu vietas un tam visam pa vidu palīdzu notikt un tapt izstāstītiem stāstiem. Pēc vides zinātnes studijām ģeogrāfos sāku strādāt kā pilsētplānošanas konsultants, kur iegūtā pieredze lika sākt uzdotus jautājumus par to, cik labi būvējam telpas un cik slikti radām vietas, tāpēc arī notika kvalitatīva transformācija un sākās darbs pie vietrades prakses. Lēnām dažādām plānošanas programmām, stratēģijām un telpiska rakstura ilgtspējīga dizaina projektiem pievienojušās radošo industriju izpētes, kopienu veidošana un sociāli kultūras notikumi. Paralēli visam esmu viens no kopā strādāšanas vietas DarbaVieta izveidotājiem, kā arī Liepājas radošo industriju centra Dārza 10 attīstības koncepcijas izstrādātājs nēbetjā sastāvā.

 

 

elanszElans Zīverts
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes informācijas tehnoloģiju speciālists
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2006.gada absolvents

Mūsdienu sabiedrību mēdz dēvēt par informācijas sabiedrību, un es esmu šīs sabiedrības daļas viens no palīgiem. Esmu ieguvis maģistra grādu informācijas tehnoloģijās, šobrīd strādāju Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē par informācijas tehnoloģiju speciālistu un atbildu par Liepājas izglītības iestāžu IT infrastruktūras un informācijas sistēmu ieviešanu, attīstību un pārraudzību. Savulaik izmantoju iespēju strādāt par programmēšanas skolotāju Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Esmu strādājis arī privātajā sektorā – paša dibinātajā uzņēmumā par projektu vadītāju dažāda veida IT projektos, sākot ar vienkāršu mājas lapu un beidzot ar dažāda veida informācijas sistēmu projektēšanu un izstrādi. Mērķtiecīgi attīstu savu darbību, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā godīgums, kvalitāte, atsaucība un draudzīga sadarbības vide. Esmu savas nozares entuziasts!

  

 

arturs.e

Arturs Ernštreits
VISMA Latvijas produktu vadītājs
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 1999.gada absolvents

Pēc skolas devos studēt vadības teoriju Latvijas Universitātē. Uzsākot pirmās darba gaitas, secināju, ka nepārtraukti saskatu lietas, kuras var uzlabot, pilnveidot vai varbūt nedarīt vispār. Visnoderīgākās zināšanas, kā to izdarīt, ieguvu St.Gallenas Universitātē Šveicē. Līdz ar to gluži loģiski turpināju strādāt informācijas tehnoloģiju sfērā, kas organizācijām palīdz padarīt savus procesus efektīvākus. Pēdējos 12 gadus esmu strādājis dažādos amatos un dažādās organizācijās, sākot no starptautiskā uzņēmējdarbības programmatūras uzņēmuma SAP un beidzot ar vietējām kompānijām. Šobrīd esmu Latvijas produktu vadītājs lielākajā Skandināvijas IT kompānijā VISMA. IT sfērā ir nepārtraukti jāmainās un jāmācās. Visefektīvāk var mācīties, daloties zināšanās ar citiem, tāpēc pasniedzu IT projektu vadības lekcijas Latvijas Universitātes studentiem.

 

 

jurgis.kJurģis Krugļikovs
SIA Ernst&Young konsultants
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvents

Ģimnāziju no manas būtības ārā nekad nedabūt. Kaut šobrīd dzīves ceļš mani ir aizvedis uz Rīgu, aktīvā darbošanās skolēnu līdzpārvaldē vidusskolas laikā ir devusi iespēju darboties neformālās izglītības jomā, rīkojot komandu saliedēšanās pasākumus Liepājas jauniešiem, kā arī viesa statusā dalīties ar savu pieredzi mācību stundās. Aiz vēlmes padarīt mācīšanās un izzināšanas procesu vēl koncentrētāku šobrīd ar dombubiedriem nodarbojamies ar mācīšanās sabiedrības izveidi.
Lai arī paša nebeidzamais mācīšanās process ne uz brīdi neaprautos un varētu papildināt savu pieredzes bagāžu, nolēmu savu šī brīža karjeras posmu saistīt ar auditu, jo, pēc manām domām, tā ir vide, kurā visstraujāk un viskoncentrētākā veidā gūt zināšanas par finanšu jomu.

 

 

livisLīvis Lāma
Jauniešu attīstības programmas Go Beyond Liepāja vadītājs
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvents

Viens no šībrīža maniem dzīves virzieniem ir darbs ar jauniešiem Go Beyond Liepāja programmas ietvaros, ar kuras palīdzību cenšamies attīstīt jauniešu sociālās prasmes, veidot viņos sociālu atbildību un iedrošināt viņus pārvarēt savu spēju robežas. Otrs virziens saistās ar attīstības ekonomikas pētījumiem, kur meklēju atbildes uz jautājumiem par labklājības celšanu Latvijā un pasaulē. Un visam pa vidu ir mana nerimstošā vēlme mācīties, attīstīt sevi, lai varētu vairāk.