PuMPuRS

Datums: 2021.gada 10.februāris

par_projektu atbalsts soli pa solim_aktiv ieskrejiens

 

lv

pumpurs

 

Šajā mācību gadā, neskatoties uz sarežģītajiem mācību apstākļiem COVID-19 dēļ, Liepājā turpinās projekts “PuMPuRS”, tai skaitā arī mūsu skolā. Atgādinām, ka šis ir Eiropas Savienības projekts skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Mērķu grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.-12.klasei

 

Kopš 2018. gada septembra projekts tiek veiksmīgi realizēts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Skolēni saņem individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām. Šī mācību gada I semestrī Individuālie atbalsta plāni (IAP) tika izveidoti 25 skolēniem. Darbā iesaistījās 15 ģimnāzijas pedagogi. 2.semestrī plānoti izveidot 30 IAP.

 

Katram projektā iesaistītajam skolēnam ir izveidots individuālais atbalsta plāns. Visbiežāk izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā. Šī brīža apstākļos konsultācijas tāpat kā viss mācību process,  notiek attālināti.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija izmanto arī projekta “PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. Šajā mācību gadā šis pakalpojums tika izmantots tikai septembrī un oktobrī, kad skolēni mācījās klātienē. Kompensācijas saņēma ģimnāzisti, kuri ir no citām pašvaldībām un kuri ir noslogoti ārpus skolas. Ļoti ceram, ka šajā mācību gadā vēl varēsim izmantot šo projekta pakalpojumu