Soli pa solim 10.klasēm

Datums: 2020.gada 7.septembris

par_projektu atbalsts soli pa solim_aktiv ieskrejiens

lv

 

 

Ir sācies jauns mācību gads, un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēni savos jaunajos klases kolektīvos ir uzsākuši dalību jaunatnes iniciatīvu projektā "Soli pa solim", kas tiek realizēts šajā mācību gadā sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”. Skolas četrās 10.klasēs mācības uzsāk 108 skolēni  - daļa ģimnāzijas pamatskolas absolventu, daļa – skolēni no citām skolām. Projekta mērķis ir rosināt apzināties savu piederību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai un savas klases kolektīvam, dodot iespēju ģimnāzijas 10.klases skolēniem izzināt sevi un savus klasesbiedrus un veicinot motivāciju aktīvai līdzdalībai ikdienas skolas dzīvē saliedētā klases kolektīvā. 2. un 3.septembrī katram klases kolektīvam tika organizēts klases saliedēšanās pasākums, kura ietvaros spraigās, izzinošās, atraktīvās aktivitātēs jauniešiem bija iespēja iepazīties ar saviem jauniegūtajiem klasesbiedriem,  pieveikt  pirmos kopīgos pārbaudījumus un uzzināt daudz ko jaunu citam par citu. Nodarbības vadīja Jurģis Krugļikovs, skolas absolvents un jauniešu līderības mācību treneris.

 

Līdz oktobrim, kad notiks 2.projekta pasākums, katrā klasē jāveic īpašs uzdevums – jādiskutē un jāizveido SLA par četrām skolas vērtībām – lepnums, vienotība, atbildība, gods.

 

Laipni lūgti ģimnāzijas saimē!