Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAIS CENTRS: paldies par sadarbību 2022./2023.m.g.

Datums: 2023.gada 31.maijs Autors: Kristīne Roze

2022./2023.mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, ievērojot skolai ar šādu statusu Vispārējās izglītības likumā un MK noteikumos formulētās prasības, turpināja realizēt pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

 

1 att

 

Esam turpinājuši tradīcijas, kā arī meklējuši jaunus ceļus, lai piedāvājums, ko ģimnāzijas pedagogi sagatavo, būtu aktuāls gan Liepājas, gan Dienvidkurzemes skolām. Priecājamies, ka piedāvājumi ZOOM platformā ļāvuši pārvarēt novadu robežas un bijuši pieejami interesentiem arī daudzās citās Latvijas skolās.

 

Rit mācību gada pēdējās dienas, un šis ir tas brīdis, kad Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAIS CENTRS saka PALDIES par sadarbību visiem tiem skolu vadītājiem un skolotājiem, kuri uzklausīja, izvērtēja un arī izmantoja kādu mūsu piedāvājumu, pat izteica priekšlikumus pieredzes apmaiņai, balstītus konkrētās metodiskajās vajadzībās.

 

Piedāvājumi tika realizēti gan klātienē, gan attālināti.

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI: klātienē un attālināti

 • Edgars Pankratovs, Felikss Rekovičs “Pedagogu digitālo prasmju pilnveide atbilstoši mācību stundas fāzēm, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu” 2022.gada 19.oktobrī (1.daļa), 9.novembrī (2.daļa) attālināti 

Informācija par kursiem skolas mājas lapā: https://www.lvg.lv/pedagogu-digitls-prasmes/1780/   

 

 • Signe Berga, Iveta Dugaņeca “Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības dažādie aspekti” 2022.gada 6.decembrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā un 2023.gada 20.februārī Rucavas pamatskolā

Informācija par kursiem skolas mājas lapā: https://www.lvg.lv/sadarbba/1782/ 

 

 • Sandra Šulme, Artis Freimanis “Starpdisciplinaritāte matemātikas un fizikas satura plānošanā un īstenošanā vidusskolā, ieviešot kompetencēs balstītas mācības” 2022.gada 14.decembrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Informācija par kursiem skolas mājas lapā: https://www.lvg.lv/starpdiscipinaritte/1781/  

 

 

MEISTARKLASES: attālināti

Meistarklasēs tika aktualizēta dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība un arī citi jautājumi, kas pedagogiem kļuvuši aktuāli, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu no 2020.gada 1.septembra.

2022./2023.mācību gadā notikušas 7 meistarklases. Tajās piedalījušies 137 pedagogi no 61 Latvijas skolas.

 

2 att

 

 • NOVEMBRĪ

Artis Freimanis “MATEMĀTIKA I: starppriekšmetu sadarbības iespējas mācību procesā”

Arnolds Šablovskis “Kā uzsākt mācīt kursu FIZIKA II” 

 

 • FEBRUĀRĪ

Līga Tālberga  “Kā aktualizēt skolēna personības izaugsmes jautājumus stundās”

Šeit: Meistarklases materiāls

Agita Bargā “Dizaina dienasgrāmata – mācību līdzeklis dizaina un tehnoloģiju stundās”

Šeit: Meistarklases materiāls

 

 • APRĪLĪ

Gaļina Šestakova “Skolēnu zinātniski pētnieciskās kompetences veicināšana krievu valodas apguvē vidusskolā, rakstot ZPD kā konkursa darbu”

Šeit: Meistarklases materiāls

Normunds Dzintars “Padziļinātais kurss LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA II – viegli vai grūti?”

Šeit: Meistarklases materiāls

Sandra Okuņeva, Gunta Flaksa, Nora Serija “Skolotāju sadarbība latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas stundās”

Šeit: Meistarklases materiāls

 

 

SADARBĪBAS GRUPAS: attālināti

2022./2023.m.g. 2.semestrī meistarklašu ietvaros interesentiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties divu sadarbības grupu “Ikviens ir meistars” darbā.

 

Grupu tikšanās reizēs bija plānotas profesionālas sarunas par aktuālo tematu un noteiktu prasmju mācīšanu skolēniem, pēctecības nodrošināšanu, skolotāju pieredzi. Pēc nepieciešamības interesenti tika aicināti iesaistīties kopīgu materiālu izstrādē, aprobēšanā. Nodarbības saturs pielāgots grupas dalībnieku vajadzībām.

 • Sadarbības grupa 7. un 8.klašu ģeogrāfijas skolotājiem (februārī, aprīlī, jūnijā). Grupas vadītājs – skolotājs Felikss Rekovičs
 • Sadarbības grupa kursa MATEMĀTIKA II skolotājiem (februārī, aprīlī, jūnijā).Grupas vadītājs – skolotājs Artis Freimanis

 

 

SADARBĪBA AR DIENVIKURZEMES SKOLĀM: klātienē un attālināti

19.janvārī ZOOM platformā notika saruna par Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA 2.semestra piedāvājumu Dienvidkurzemes novada skolām. Skolu pārstāvji tika aicināti izteikt arī savu pedagogu individuālās vajadzības. Sarunas rezultātā radies vēl viens mūsu skolas METODISKĀ CENTRA  darba virziens – sadarbība ar Dienvidkurzemes skolām.

 

 • FEBRUĀRIS – MAIJS

Profesionālas sarunas ZOOM platformā par fizikas, inženierzinību mācīšanu pamatskolā ar Priekules vidusskolas skolotāju. Izveidota arī kopīga materiālu mape sadarbības procesā iesaistītajiem.

Sarunu vadīja Arta Gribēna, Artis Freimanis 

 

 • MARTS

Pieredzes apmaiņa par 3D printera izmantošanu  Ata Kronvalda Durbes pamatskolā.

Pieredzē dalījās  Artis Freimanis, Ralfs Putenis  

 

 

PUBLIKĀCIJAS

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAIS CENTRS joprojām piedāvā iespēju jebkuram interesentam patstāvīgi izmantot publicētos pieredzes materiālus.

 

Informācija šeit: https://www.lvg.lv/section/top/pieredzes-materialu-publikacijas/298/

 

 

DABASZINĀTŅU KONKURSS

Konkurss “Liepāja – mūsu planēta”  notika 2023.gada 26.aprīlī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā un Jūrmalas parka teritorijā.

 

Konkursā piedalījās Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēni 7. – 9. klašu un 10. – 11. klašu grupās, veidojot komandu.

 

Vairāk informācijas šeit: https://www.lvg.lv/konkurss-liepaja-musu-planeta-rezultati/1979/

 

 

ATRODI TALANTU SEVĪ

No 2017.gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskais centrs piedāvā pasākumus, kuras vieno ideja par nepieciešamību saskatīt talantu sevī.

 

 • FRANKOFONIJAS DIENA

2023.gada 24.martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAIS CENTRS pirmo reizi Liepājas un Dienvidkurzemes skolas, kurās skolēni apgūst tādu mācību priekšmetu kā franču valoda,  aicināja  piedalīties Frankofonijas dienā.

 

Vairāk informācijas šeit: https://www.lvg.lv/frankofonijas-dienas/1942/

 

 • IZSTĀDE

2022.gada 29.oktobrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā tika atklāta Irinas Tīres darbu izstāde “Liepājas lielie koki UN LIEPĀJNIEKI”.

 

Vairāk informācijas šeit: https://www.lvg.lv/liepjas-lielie-koki-un-liepjnieki/1808/

 

 

 Ko piedāvājam vēl jūnijā?

 • 12.jūnijā ikvienu interesentu aicinām uz skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” nr.9 atvēršanas svētkiem “JŪNIJS. SPEKKE. ĢIMNĀZIJA” Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas aulā. “Ģimnāzijas rakstu” satura loki šoreiz sabalsosies ar ceturto konferenci "Spekkes lasījumi", kas plānota 8.novembrī. Rakstu autori ir mūsu kolēģi, skolēni, absolventi un arī dažādi interesenti. Skatīt ŠEIT

 

Vairāk informācijas un iespēja reģistrēties līdz 7.jūnijam šeit: https://www.lvg.lv/rakstu-atversanas-svetki/2003/ 

 

 • 14.jūnijā darbu noslēgs abas sadarbības grupas. Sadarbības grupa 7. un 8.klašu ģeogrāfijas skolotājiem tiksies 10.00 ZOOM platformā, bet sadarbības grupa kursa MATEMĀTIKA II skolotājiem – 15.00 ZOOM platformā.

 

Informācija par Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA piedāvājumu 2023./2024.mācību gadā tiks publiskota septembrī. Un septembra trešajā nedēļā aicināsim uz tikšanos ZOOM platformā Liepājas un Dienvidkurzemes skolu pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar mūsu sagatavoto piedāvājumu. Tam kā vienmēr varēs sekot mūsu METODISKĀ CENTRA aktuālo pasākumu kalendārā ŠEIT

 

Lai turpinās jēgpilna sadarbība klātienē un attālināti!