Starpdiscipinaritāte

Datums: 2022.gada 7.oktobris

Mācību modulis:

Starpdisciplinaritāte matemātikas un fizikas satura plānošanā un īstenošanā vidusskolā, ieviešot kompetencēs balstītas mācības 

 

Mācību moduļa mērķis:

Aktualizēt starpdisciplinaritātes nozīmi matemātikas un fizikas caurviju prasmēs

 

Mācību saturs:

  1. Aktualizēta skolotāju sadarbība matemātikas valodas pareizam lietojumam.
  2. Radīta izpratne par fizikālajiem dabas procesiem, pielietojot matemātisko modelēšanu.
  3. Akcentēta snieguma līmeņu izmantošana prasmes mācīšanā.

 

Plānotais rezultāts

  1. Aktualizēta skolotāju sadarbība vienotam redzējumam formulu pārveidojumos, funkciju grafiku zīmēšanā u.c.
  2. Radīta izpratne par saskarsmes punktiem integrētā matemātikas un fizikas saturā vidusskolā.
  3. Akcentēta vērtēšana – viena priekšmeta vai abu ietvaros.

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Sandra Šulme, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Artis Freimanis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas, fizikas, inženierzinību skolotājs

 

Nodarbību dalībnieki:vispārizglītojošo skolu matemātikas un fizikas pedagogi

 

PIETEIKŠANĀS