Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference: rezultāti valsts posmā

Datums: 2020.gada 6.aprīlis Autors: Kristīne Roze

Šodien, 6.aprīlī 17.00, kad tika paziņoti rezultāti,  oficiāli noslēgusies Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference. Kā ziņo VISC, valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Liepājas Valsts 1. ģimnāziju šajā konferencē pārstāvēja 6 darbu autori – tie, kuriem bija vislabāk veicies iepriekšējo posmu – skolas, pilsētas, Kurzemes reģiona – lasījumos.

Tā kā valstī no 13.marta mācības notiek attālināti, arī konferencei bija šāds formāts – skolēni iesūtīja digitālus plakātus, sagatavoja prezentācijas video formātā, un tiešsaistes diskusijas notika, sazinoties ar ekspertiem pa telefonu.

 

Paldies visiem darbu autoriem, viņu darba vadītājiem, kā arī konsultantam IT jautājumos, gatavojoties valsts posmam, Mārim Gulbim.

Pieredzes vērtība ir iegūtajos punktos neizmērāma, un ceram, ka tā būs noderīga arī talantīgo jauniešu skolasbiedriem, kuri tikai šogad uzsāk zinātniskās pētniecības darbu izstrādi.

 

Apsveicam!

Agneta Plāciņa (11.B; darba vad. Aiga Jaunskalže). Atmiņas uzlabošanas iespējas ar treniņa palīdzību – 1. pakāpe

Juris Ozoliņš (11.C; darba vad. Vineta Tomsone). Virtuālā realitāte un tās lietojumi – 1. pakāpe

 

SAISTĪTIE RAKSTI