SĀKAS ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU LASĪJUMI

Datums: 2020.gada 4.februāris Autors: Kristīne Roze

Ar skolas lasījumiem 14. janvārī un Liepājas zinātniskās pētniecības darbu lasījumiem  30. janvārī aizsācies  izaicinājumu pilnais ceļš uz  Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferenci.

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāziju pilsētas lasījumos Liepājas 8. vidusskolā pārstāvēja 8 darbu autori, kuri visi ieguva arī godalgotas vietas.

 

Apsveicam!

 

Zinātņu nozare DABASZINĀTNES

Anete Zauka (12.B; darba vad. Lilita Lepse). Bentosa bezmugurkaulnieku populācijas izpēte Virgas upē–  3. vieta

 

Zinātņu nozare INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Juris Ozoliņš (11.C; darba vad. Vineta Tomsone). Virtuālā realitāte un tās lietojumi –  1. vieta

 

Estere Juzupa (11.B; darba vad. Māris Gulbis). Virtuālās realitātes iespējas mācību priekšmetā bioloģijā–  3. vieta

 

Zinātņu nozare MEDICĪNA UN VESELĪBAS ZINĀTNES

Undīne Una Heidemane (11.B; darba vad. Aiga Jaunskalže). Jauniešu dienas režīma un personības īpašību ietekme uz Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11. klašu skolēnu mācību rezultātiem –  2. vieta

 

Zinātņu nozare SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Agneta Plāciņa (11.B; darba vad. Aiga Jaunskalže). Atmiņas uzlabošanas iespējas ar treniņa palīdzību –  1. vieta

 

 

Zinātņu nozare HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Ieva Mažeika, Veronika Jociene (11.B; darba vad. Gaļina Šestakova). Прецедентные имена в сознании носителей русского и латышского языков (опыт составления словарных статей к словарю прецедентных имён для учебных пособий по РКИ)  –  1. vieta

 

Arina Čičko (11.D; darba vad. Gaļina Šestakova). Речевое поведение носителя русского языка в ситуации общения с иностранцем (на примере старшеклассников города Лиепаи) –  1. vieta

Elīna Libķena (12.C; darba vad. Baiba Mackiala). Libķenu dzimtas mājas Ulmalē– 2. vieta

 

Šobrīd darbi pieteikti Kurzemes reģiona lasījumiem, kuri  notiks 28. februārī Liepājas Universitātē.

 

Vēlam veiksmi jaunajiem pētniekiem un viņu darbu vadītājiem!

 

 

Saistītie raksti