Kurzemes reģiona lasījumi Liepājas Universitātē

Datums: 2020.gada 3.marts Autors: Kristīne Roze

28. februārī ar svinīgām uzrunām Liepājas Universitātes zālē tika atklāti  Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālie lasījumi Kurzemē.

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, tāpat kā pilsētas lasījumos, pārstāvēja 8 darbu autori, kuru vidū bija arī godalgoto vietu (pakāpju) ieguvēji.

 

Apsveicam!

 

 

Juris Ozoliņš (11.C; darba vad. Vineta Tomsone). Virtuālā realitāte un tās lietojumi – 1. pakāpe

 

Elīna Libķena (12.C; darba vad. Baiba Mackiala). Libķenu dzimtas mājas Ulmalē – 1. pakāpe.

 

Ieva Mažeika, Veronika Jociene (11.B; darba vad. Gaļina Šestakova). Прецедентные имена в сознании носителей русского и латышского языков (опыт составления словарных статей к словарю прецедентных имён для учебных пособий по РКИ) – 1. pakāpe

 

Arina Čičko (11.D; darba vad. Gaļina Šestakova). Речевое поведение носителя русского языка в ситуации общения с иностранцем (на примере старшеклассников города Лиепаи) – 1. pakāpe

 

Estere Juzupa (11.B; darba vad. Māris Gulbis). Virtuālās realitātes iespējas mācību priekšmetā bioloģijā – 2. pakāpe

 

Agneta Plāciņa (11.B; darba vad. Aiga Jaunskalže). Atmiņas uzlabošanas iespējas ar treniņa palīdzību – 2. pakāpe

 

Undīne Una Heidemane (11.B; darba vad. Aiga Jaunskalže). Jauniešu dienas režīma un personības īpašību ietekme uz Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11. klašu skolēnu mācību rezultātiem – 3. pakāpe

 

 

 

80 punktus ieguvušo pētījumu autoriem būs iespēja turpināt dalību arī nākamajā posmā – valsts lasījumos –, kuri notiks 3. un 4. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

 

Veiksmi!

 

 

 

Saistītie raksti