Konference “Spekkes lasījumi” 9.novembrī attālināti

Datums: 2021.gada 8.novembris Autors: Kristīne Roze

2021.gada 9.novembrī interesenti, kam aktuāli procesi izglītībā, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas meklējumu un izziņas ceļš starp tradicionālo un moderno, aicināti piedalīties Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra rīkotajā konferencē “Spekkes lasījumi” attālināti.

 

Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram šīs konferences dalībniekam personiski un visiem kopā, – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.

 

Trešās konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

 

Konferences saturiskos lokus tradicionāli atbalso skolas izdevums “Ģimnāzijas raksti”, šoreiz jau nr.8, kuru atvērām jūnijā – pasākuma “Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija” ietvaros.

 

Konferencē vēlamies akcentēt faktorus, kas nosaka izglītības kvalitāti, piederības nepieciešamību mācību iestādei, prasmi izvērtēt savu mācīšanās pieredzi, uzticēšanās kultūras izkopšanu. To mums palīdzēs realizēt lektori: Aija Melle, Līvis Lāma, Kārlis Džeriņš, Ineta Drēže un Sandra Zāle- Zālīte.

 

Šoreiz “Spekkes lasījumi” ir iecerēti kā pasākumu komplekss, kas nebeidzas konferences dienā. Pēc konferences (no 15.novembra līdz 15.decembrim) plānotas sarunas visās ģimnāzijas klasēs un pedagogiem par konferencē aktualizētajiem jautājumiem. 20.decembrī – konferences “Spekkes lasījumi” izskaņa, kurā tiks sniegta atgriezeniskā saite par skolēnu un  pedagogu secinājumiem. 9.novembra konferences dalībnieki saņems uzaicinājumu piedalīties arī šajā pasākumā.

 

Ir Latvijas valsts, ir ceļš, bet gājēji mainās – pieaug, gūst pieredzi un… var mainīt arī ceļa gaitu, kaut mērķis paliek tas pats. Vai kaut kas mūsdienu mainīgajā pasaulē var būt ilgstoši? Gribas ticēt, ka ir.

Uz tikšanos konferencē!

Lai jēgpilnas sarunas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai ikvienā klasē un arī pedagogu auditorijā pēc konferences!

 

Vairāk informācijas, iespēja reģistrēties (sadaļā “Programma”) līdz 5.novembrim ŠEIT