Jūnijs.Spekke.Ģimnāzija

Datums: 2021.gada 26.oktobris

1informacija 2programma arnolds 4spekke 5gimnazijas_raksti

 

 

2021.gada 10.jūnijā šoreiz attālināti – ZOOM platformā – notika tradicionālais Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra pasākums “Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija”.

 

Ar to bijām iecerējuši turpināt kultūrizglītojošo pasākumu ciklu “Atrodi talantu sevī”, atvērt skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” 8.krājumu, kurš savukārt tematiski sabalsosies ar 3.konferenci “Spekkes lasījumi”, kas vēl tikai būs.

 

Jūnija tikšanās reizēs vienmēr izmantojam iespēju aktualizēt kādu cilvēka talanta aspektu.

 

1.pasākuma daļā direktors Helvijs Valcis runāja par skolu kā mācīšanās organizāciju caur skolas vērtību – lepnums, vienotība, atbildība, gods– prizmu,  iespējām pilnvērtīgai attīstībai šeit un tagad. Direktors akcentēja, cik skolai svarīgi apzināt sevi  kā organizāciju, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem, bet ar to saistītie cilvēki gan individuāli, gan kopīgi mācās, lai sasniegtu savu vīziju. Helvijs Valcis atklāja dažas skolas attīstības plānošanas stratēģijas, pauda viedokli par to, kādi ir labi skolotāji un laba skola mūsdienu izpratnē, dalījās pieredzē, kā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija pārvar Skola2030 izaicinājumus. Vai tam būtu kāds sakars ar talantu jeb īpašu spēju kopumu? Noteikti, jo atrast ceļu, kad viss ir jauns, piemēram, kompetenču pieeja mācību saturā, noturēt tradīcijas, izvēlēties īstos vārdus, lai cilvēkus pārliecinātu, noteikti rīkoties, lai saliedētu, virzītu skolas kolektīvu ceļā, kas pašiem jārada, neko neatliekot uz vēlāku laiku, bet ieceres īstenojot tieši šobrīd, vai tad te nav runa par talantu?

 

Pasākuma 2.daļā, kas bija ieplānota kā skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” nr.8 atvēršanas svētki un novembra konferences “Spekkes lasījumi” ieskaņa, klātesošie tika aicināti aizdomāties par talantu muzicēt, kā arī rakstīt, paust savu viedokli, kas, iespējams, tomēr ietekmē sabiedrisko domu.

 

Muzikālo priekšnesumu (ierakstus) šoreiz bija sarūpējusi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas mūzikas skolotāja Marta Rozentāle (čells) un  E.Dārziņa mūzikas vidusskolas studente Poļina Hļebņikova (klavieres). Bet krājuma ekslibri, kas izsaka tā ideju mākslas valodā, bija radījusi skolotāja un dizainere Kristīne Gundarina.

 

Tekstu lasījumiem gan rakstu autoru skolēnu, gan teātra mākslas skolotāju Sandras Okuņevas un Vintras Brašas izpildījumā mijoties ar sarunām un muzikāliem priekšnesumiem, pasākuma dalībniekiem bija iespējams gūt priekšstatu par krājuma saturu, dažādu laiku “Ģimnāzijas rakstu” autoru personībām un viņu izvēli – rakstīt…

 

Komunikācija ar rakstu autoriem pirmo reizi šī skolas izdevuma vēsturē notika, sazinoties tikai attālināti. Taču tas neatturēja 31 uzņēmīgu cilvēku paveikt iecerēto un iesniegt rakstu.

 

“Ģimnāzijas rakstu” autoru vidū šogad bijuši 12 skolēni (8. – 12.klase), 10 ģimnāzijas skolotāji, to skaitā arī direktors, 6 no rakstu autoriem ir šīs skolas absolventi. Mēs priecājamies arī par vecāku pārstāvniecību un to, ka cilvēki, dažādu jomu profesionāļi, kas reiz pie mums viesojušies, bijuši kādas konferences dalībnieki, darba grupu vadītāji ar laiku atgriežas ģimnāzijā arī kā rakstu autori.

 

Pieredzes stāsti un sarunas gan skolotāju, gan skolēnu auditorijā par “Ģimnāzijas rakstu” 8.krājumā aktualizētajām tēmām turpināsies konferencē “Spekkes lasījumi” 2021.gada novembrī. Tās mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

 

Paldies rakstu autoriem un pasākuma “Jūnijs.Spekke.Ģimnāzija” rīkotāju radošajai grupai – Helvijs Valcis, Sandra Okuņeva, Vintra Braša, Kristīne Gundarina, Marta Rozentāle, Jaroslavs Jaņuks – par līdzdalību šo attālinātā formāta svētku radīšanā!

 

Uz tikšanos konferencē “Spekkes lasījumi”!