Eksāmenu rezultāti Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā: 9. un 12. klases (2013./2014.m.g.)

Datums: 2014.gada 30.septembris

Jaunā mācību gada sākums ir laiks, kad skolās tradicionāli izvērtē iepriekšējā mācību gada sasniegumus un, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, veido plānus jaunajam mācību gadam.

 

Viena no mācību procesa sastāvdaļām ir zināšanu, prasmju un spēju pārbaude eksāmenos, olimpiāžu rezultāti, sasniegumi konkursos, kas tradicionāli ir arī galvenais skolu darba novērtējuma rādītājs, ar kuru tiek iepazīstināta plaša sabiedrība.

 

Kā interpretēt rezultātus?

 

Mācību sasniegumu rezultātu salīdzināšana ir viena no rezultātu interpretācijas iespējām arī ikdienas darbā. Ko salīdzināt–skolēnu ar skolēnu, klasi ar klasi, skolotāju ar skolotāju, skolu ar skolu? Tikpat svarīgs ir arī salīdzināšanas mērķis. Neaizmirsīsim arī par katra mācību procesa dalībnieka–skolotāja, skolēna–, subjektīvajām interesēm un vērtībām. Piemēram, kādam vissvarīgākā ir viņa personiskā izaugsme, kas nosaka motivāciju darbam, citam–reitings.

 

Tāda pati problēma rodas, kad vēlamies izprast savu vietu citu skolu vidū, proti, kā salīdzināt skolas – ar atšķirīgu skolēnu skaitu, prioritātēm, mērķiem? Turklāt katru gadu citi absolventi kārto eksāmenus, kuri saturiski taču atšķiras, tātad absolūtu patiesību šeit nebūs, ja nu vienīgi iespējams izskaitļot katra absolventa izaugsmi attiecībā pašam pret sevi.

 

Apzinoties šīs problēmas un meklējot optimālu problēmas risinājumu, šogad vēl tradicionāli izvērtēsim savas skolas sasniegumus, grafiski attēlojot eksāmenu rezultātus gan 9., gan 12.klasē. Izvēlēti 2 skatpunkti: vai esam „labi sev” un vai esam „labi citiem”?

 

Vai esam „labi sev”: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rezultāti pēdējo 2 mācību gadu griezumā

 

9klases

 

12klases

 

Vai esam „labi citiem”: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rezultāti pēdējo 2 mācību gadu griezumā pilsētā un valstī

 

videjais

Avots: Valsts izglītības satura centra dati

 

kopejais

A, B, C ... - Liepājas pilsētas vispārizglītojošās vidusskolas

Avots: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes veidotās Gada grāmatas 2013./2014.mācību gadam

 

Ieskats skolu reitingos

 

Neatkarīgās SKOLU TOP 100 (vērtējums pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem)
2012./2013.mācību gads - nav pieejami rezultāti 
2013./2014.mācību gads - nra.lv

Draudzīgā aicinājuma skolu reitings (vērtējums pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem)
2012./2013.mācību gads - konkurss.lv
2013./2014.mācību gads - konkurss.lv

Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgākajiem bērniem (piedāvā Ata Kronvalda fonds)
2012./2013.mācību gads - kasjauns.lv
2013./2014. mācību gads - skolureitings.lv

Skolēnu zinātnisko darbu konference - zdk.miga.lv
2013./2014.mācību gads - Top 20 skolas


Paldies absolventiem un kolēģiem par ieguldīto darbu!

 

 

Atbilstība valsts ģimnāzijas statusam