Informācija

1informacija_hover 2programma 4diskusiju_grupas 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference

 

„Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” 


2014. gada 13. marts

Atklāšanas runas:

Diskusiju grupu prezentācijas:


Attēli:

 


Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par iedvesmojošas mācību vides nozīmi atbalstošā mācību procesā radošas personības veidošanai.


Diskusijas pamatā ir jautājums par to, vai skola palīdz skolēnam atklāt un attīstīt spējas un talantus, oriģinālas idejas un radošas izpausmes, vai skola ir pietiekami laikmetīga un vai tā kvalitatīvi veic savu galveno uzdevumu – sagatavo domājošu, konkurētspējīgu skolēnu, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par savu izaugsmi, pats spēj sevi motivēt un veidot savu profesionālo veiksmes stāstu nākotnē.

 

Lai gūtu objektīvu skatījumu, konferencē aicinām Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un citu skolu skolotājus dalīties ar saviem veiksmes stāstiem, ģimnāzijas absolventus ar savu skatījumu par kvalitātēm, ko augstākās izglītības iestādes un darba devēji sagaida no pašreizējiem skolēniem, skolēnu vecākus par sadarbību kopēju mērķu īstenošanā un skolēnus ar savu vērtējumu par skolas īstenoto izglītības politiku.Konferences vadītāji un eksperti

 

jurgisJurģis Krugļikovs
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvents

Šobrīd esmu vēl karjeras ceļa sākumā – studēju Inovācijas un produktu attīstību uzņēmējdarbībā Banku augstskolas otrajā kursā. Tomēr pēdējos 8 mēnešus esmu pavadījis ārvalstīs – trīs vasaras mēnešus strādāju tiešajā pārdošanā ASV un piecus mēnešus aizvadīju Nīderlandē Erasmus programmas ietvaros. Šo prombūtnes laiku viennozīmīgi varu minēt kā savas pašizaugsmes vitāli svarīgu posmu. Profesionālajai izaugsmei nozīmīga bijusi piedalīšanās gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa zinātniskajās konferencēs, kā arī vairākos biznesa projektu konkursos. Ļoti ceru, ka nākotnē vēl par mani daudz dzirdēsiet!

 

 

livisLīvis Lāma
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvents

Pašlaik esmu Banku augstskolas studiju programmas Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā 2.kursa students. Bez mācībām darbojos arī ASV vēstniecības Jauniešu konsultatīvajā padomē, virzot dažādus ar jauniešu bezdarbu saistītu projektus un organizējot pasākumus. Mani aizrauj radošums, jaunu risinājumu meklēšana, kā arī sevis iepazīšana, kādēļ šobrīd esmu jauniešu attīstības programmas Go Beyond dalībnieks. Man mērķis ir attīstīt sevi, palīdzot pilnveidoties arī citiem.

 

 

ernestsErnests Štāls
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2002.gada absolvents

Man ir divas cepures. Vadu savu uzņēmumu, kas publiski ir zināms kā Reach.ly, bet komercreģistrā kā SIA Eklinda. Izmantojot matemātisko modelēšanu (daudz matemātikas, varbūtības un dati), analizējam cilvēku uzvedību e-veikalos.
Mana otra cepure ir TechHub Riga. Esmu viens no līdzdibinātājiem. TechHub ir vieta, kur jaunie tehnoloģiju uzņēmēji var strādāt un pārvērst savas trakās idejas pasaules līmeņa produktos. Mūsu mērķis ir palīdzēt izaugt Latvijas Skype. Zināmākais TechHub biedrs ir Infogr.am, kurš nesen piesaistīja investīcijas 1.34 miljonu eiro apmērā.
Esmu saņēmis Britu padomes balvu par International Young Creative Entrepreneur 2010. Vēl par mani var palasīties linkedin.com/in/ernests

 

 

raitisRaitis Dirnēns
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2009.gada absolvents

1.ģimnāzijas sols mani interesantā kārtā neplānoti aizveda līdz Ventspils Augstskolas Tulku ielai, kas man tālāk ļāva ne tikai iepazīt Latvijas Republikas Saeimas ikdienas darba organizāciju, bet arī pārbaudīt augstskolā uzkrāto teorētisko zināšanu spēju darboties reālos apstākļos. Šī pieredze ļāva iezīmēt skaidrākas aprises nākotnes mērķiem un spert soli tuvāk to realizēšanai. Tāpēc, daļēji cenšoties apmierināt vienu no savām profesionālajām interesēm, daļēji profesionālās pilnveidošanās nolūkos un daļēji laimīgas sagadīšanās dēļ, nonācu Rīgas Juridiskajā augstskolā. Paralēli šiem jaunajiem akadēmiskajiem apvāršņiem pavērās arī jauni profesijas apvāršņi, tādēļ šobrīd turpinu papildināt savu zināšanu un pieredzes čemodānu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā.

 

 

ingaInga Strižņova
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2003.gada absolvente

Trešo gadu strādāju Mazsalacas vidusskolā, mācu sociālās zinības 5. - 8. klasēs un angļu valodu 5. - 6. klasē. Esmu 8.klases audzinātāja. Pirmos divus gadus mācīju arī vēsturi. Otro gadu esmu programmas Junior Achievement - Young Enterprises Latvia konsultante – interešu izglītības ietvaros strādāju ar pamatskolas un vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumiem. 2013.gada vasarā strādāju Saulgriežu Vasaras vidusskolā, mācot vidusskolas vecuma jauniešiem no Latvijas un latviešu diasporām Mazsalacas novada vēsturi.
Pēc maģistrantūras beigšanas pirms četriem gadiem iesaistījos Eiropas Brīvprātīgais darba programmā. Strādāju Beļģijas Sarkanā Krusta organizācijas Luksemburgas provinces komitejā, kur apmācīju vietējos bērnus un jauniešus par pirmo palīdzību u.c. lietām, kā arī strādāju ar bēgļu bērniem, kad komitejā tika atvērts centrs patvēruma meklētājiem.
Esmu programmas Iespējamā misija vēstniece.

 

 

sandisSandis Dejus
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2006.gada absolvents

Ikdienā darbojos divās frontēs, esmu SIA FEKSIS valdes loceklis un īpašnieks – uzņēmums izstrādā tehnoloģiskos risinājumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – un RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras doktorants un zinātniskais asistents, bīdām zinātni par jautājumiem, kas saistīti ar dzeramā ūdens un notekūdeņu problēmām (kvalitāte, attīrīšana, tīklu stāvoklis utt.), un nodarbojamies ar studentu apmācību.
Darbojoties RTU, esmu bijis iesaistīts aptuveni 10 Eiropas un valsts mēroga zinātnisko projektu īstenošanā, kā arī daļu no studiju gadiem pavadījis, studējot un stažējoties Skandināvijas augstskolās.

 

 

uldisUldis Hmieļevskis
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 1998.gada absolvents

Liepājnieks, pagājušajā gadsimtā vēl Liepājas 1.vidusskolas absolvents, šobrīd inženiertehnisko sistēmu projektēšanas un instalācijas uzņēmuma VEGA 1 valdes priekšsēdētājs. Ikdienā nodarbojamies gan ar tradicionālu apkures, ventilācijas, kondicionēšanas, elektroapgādes projektu realizāciju, gan tehnoloģiski izaicinošiem risinājumiem rūpniecības un enerģētikas sektoros. No darba brīvajā laikā, cik nu tāds ir, organizēju Ātruma Festivālu - Ralliju Kurzeme.

 

 

kristapsKristaps Kaugurs
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2003.gada absolvents

Es cenšos darīt to, kas man patīk un interesē, tomēr interešu ir tik daudz, un tās ir šķietami nesaistāmas – pilsētu plānošana un reģionālā attīstība, demokrātiskas sabiedrības apziņas veidošana, publiskās attiecības u.c.
Šobrīd, pārstāvot nevalstisko organizāciju Urban Institute Riga ciešā sadarbībā ar VARAM, plānošanas reģioniem un Norvēģijas Karalisti, veidojam reģionu līderu apmācības programmu. Nākamo divdesmit mēnešu laikā divpadsmit kopienu pārstāvjiem būs iespēja kopā ar starptautiskiem ekspertiem mācīties un izstrādāt savas kopienas attīstības plānu, lai to vēlāk īstenotu. Tomēr programmas mērķis ir ar šī piemēra palīdzību radīt un pamatot praksē balstītu likumdošanas iniciatīvu, lai arī citiem reģioniem būtu līdzīgas iespējas.
Par citiem maniem darbiem: linkedin.com/in/kaugurs/

 

 

edgarsEdgars Deksnis 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2004.gada absolvents 

Mana ikdiena ir saistīta ar jauniešiem. Pēdējos 5 gadus, darbojoties projektā Fusion'RĪGA, esmu sapratis, ka jaunieši nav mūsu nākotne, bet gan tagadne un mums jau šodien viņiem jāpalīdz izvirzīt un sasniegt mērķus ikdienā un dzīvē kopumā. Galvenais akcents darbā ar jauniešiem ir iedrošināšana un individuāla pieeja katram no viņiem. Tikpat aktuāli ir iesaistīt šodienas jauniešus vadīšanā, tā dodot viņiem iespēju mācīties un praktizēt iegūtās zināšanas, kā uzrunāt nākamo paaudzi, kas jau klauvē pie durvīm lielajai pasaulei. Tieši tamdēļ esam radījuši biedrību LIVE IĻĢUCIEMS, lai realizētu daudzus iniciatīvas projektus mūsu mikrorajonā, kurā jaunieši ne tikai tiek iesaistīti kā dalībnieki, bet arī kā vadītāji.