Par mācībām, uzņemšanu 2021./2022.m.g.

Datums: 2021.gada 11.jūlijs

2021.gada februārī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas mājas lapā tika aktualizēta informācija, kas, mūsuprāt, svarīga gan vecākiem, gan arī pašiem skolēniem, kuri no 2021.gada septembra plāno mācīties šīs skolas 7. un 10.klasē.


Ja rodas jautājumi, aicinām tos uzdod, rakstot ŠEIT