Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Mācām mācīties patstāvīgi

Datums: 2020.gada 15.janvāris Autors: Kristīne Roze

2020. gada 15. janvārī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notika otrais Metodiskā centra organizētais atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākums šajā mācību gadā.

 

Piedāvājot 5 atklātās stundas un 4 pieredzes stāstus, kolēģi šoreiz aktualizēja jautājumu par skolēna un skolotāja sadarbības formām, kas attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes.

 

Pasākums tradicionāli sākās ar ievadnodarbību, kuru šoreiz klātesošajiem pedagogiem vadīja Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolotāja un Skola2030 eksperte Evija Jaunzeme, atklājot dažas savā skolotājas praksē pārbaudītās atziņas par pašvadīto mācīšanos.

 

Tad bija iespējams piedalīties kolēģu atklātajās stundās: 7. klases matemātikā (Indra Jurika), 10. klases bioloģijā (Felikss Rekovičs), 12. klases angļu valodā (Dagnija Deimante). Kolēģi Dagnija Šimanska un Normunds Dzintars demonstrēja sadarbību integrētajā latviešu un krievu valodas stundā 9. klasē, bet Vintra Braša un Dace Groduma – Vīriņa atklāja savu redzējumu, kā vienas mācību stundas ietvaros iespējama 11. klases latviešu un angļu valodas skolotāju mērķtiecīga līdzdarbošanās.

 

Tradicionāli populāri ir arī kolēģu pieredzes stāsti, kurus bija sagatavojušas kolēģes Gaļina Šestakova, Sandra Hermere, Ineta Drēže, kā arī ieva Lanka un Aiga Jaunskalže. Tulkošanas prasmes, darbs ar tekstu, pasākums kā noslēguma darbs – daži no tēmu lokiem, kas tika akcentēti nodarbībās, kuru apmeklētājiem arī pašiem bija iespējams praktiski darboties.

 

Refleksijā pedagogi tika aicināt izvērtēt atzīmētos faktus, kas apliecina – nodarbībā notikusi veiksmīga skolēna un skolotāja sadarbība, kas vērsta uz pašvadītu mācīšanos, pārrunāt, kā pedagogam izmainīt mācīšanās vidi, lai skolēni vairāk  tiktu rosināti mācīties patstāvīgi.

 

Būt patstāvīgam savās izvēlēs, uzskatos, rīcībā – tā ir ļoti nozīmīga dzīves prasme. Un viens no ceļiem, kas uz to ved, tiek skolēnam parādīts arī mācību procesā. Pašvadīta mācīšanās – tā ir arī viena no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas kā Skola2030 pilotskolas izvēlētajām caurvijām, kurai skolotāji pievērš uzmanību ne tikai ikdienas darbā, bet arī  pedagogu tikšanās reizēs, kā šis pasākums, skolas konference “Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” u.c.

 

Priecājamies, ka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes, Liepājas Universitātes, kā arī no Liepājas Centra sākumskolas, Liepājas Katoļu pamatskolas, 7. vidusskolas, Liedaga vidusskolas, pieredzes apmaiņas procesu bagātinot ar savu situācijas redzējumu, jo pedagoga darbs, kā zinām, ir radošs un katra skolotāja pieredze – unikāla.

 

Iespaidi, atziņas, kāds izdales materiāls, ideja, kā kolēģu ieteikto iedzīvināt savā ikdienas darbā – katram savi ieguvumi. Bet galvenais, lai mēs atcerētos, ka skolotājam ir nozīmīga loma, mācot saviem audzēkņiem būt patstāvīgiem un uzņemties līdzatbildību par mācīšanās procesu.