Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija

Datums: 2017.gada 16.jūnijs Autors: Kristīne Roze

14. jūnijā Liepājas Valsts 1. ğimnāzijas aktu zālē notika kultūrizglītojošo pasākumu cikla Atrodi talantu sevī (skatīt šeit) 2. tikšanās, kuras apmeklētājiem bija iespēja būt klāt Ğimnāzijas rakstu Nr. 5 atvēršanas brīdī, baudīt mūsu skolas skolēnu un absolventu – pianisma talantu – koncertu, kā arī ļauties pārdomām un piedalīties neformālās sarunās par ikviena cilvēka rakstīšanas un muzicēšanas talanta dažādajām izpausmēm.

 

Ğimnāzijas rakstu 5. krājuma 25 autori 22 rakstos atklājuši savu izpratni par skolu (ğimnāziju) 5 satura lokos: kā skolai tapt par ğimnāziju, Liepājas Valsts 1.ğimnāzijas ēkas arhitektoniskā savdabība, personība skolā, interešu izglītība skolā, skolēnu līdzdalība skolas dzīvē.

 

Pasākums notika ļoti zīmīgā dienā – Liepājas reālğimnāzijas (tagad Liepājas Valsts 1. ğimnāzijas) dibinātāja Arnolda Spekkes 130. dzimšanas dienā. Spekkes personība, kā atzīmēja Liepājas Valsts ğimnāzijas direktors Helvijs Valcis, atklāj talantīga, jauna un izglītota cilvēka ceļu pasaulē un mūsdienu cilvēkam uzskatāmi demonstrē, cik daudz var sasniegt ar gribasspēku un izglītību. Spekkes tuvinieku lokā ir daudz dažādiem talantiem apveltītu cilvēku (piem., sieva Aleksandra – pianiste, meita Vija – gleznotāja), tāpēc gluži likumsakarīga bija mūsu izvēle pasākumā aktualizēt talanta jautājumu dažādos aspektos. Esam iecerējuši rudenī aizsākt konferenču ciklu Spekkes lasījumi, lai dažādās auditorijās runātu par mūsdienu skolai, arī ğimnāzijas statusā, būtiskiem jautājumiem, kurus atbalso arī Ğimnāzijas rakstu 5. krājuma saturiskie loki.

 

Paldies Ğimnāzijas rakstu autoriem par atziņām, ieguldīto darbu un uzdrīkstēšanos atklāt savu rakstītāja talantu!

 

Paldies par iedvesmojošo uzstāšanos un dalīšanos pārdomās, kā cilvēkam apzināties un izkopt savus talantus, Liepājas Universitātes docentei Velgai Laugalei, arhitektei Guntai Šnipkei un ğimnāzistei Līgai Konei!

 

Paldies Liepājas Universitātei par sarūpētajām veltēm rakstu autoriem!

 

Paldies muzikālo talantu apliecinātājiem – mūsu proğimnāzistiem Deizijai Eičinai, Emīlam Sudmalim, Elizabetei Katrīnai Elerei, Lūkasam Teofilam Valcim, absolventiem Tomam Pēterim Korsakam, Anetei Mažei, kā arī viņu pedagoğēm Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā Intai Vaitkus, Anitai Poļanskai par augstvērtīgu māksliniecisku sniegumu, kurā ietverto vēstījumu klausītājiem palīdzēja uztvert etnomuzikoloğe Ieva Pāne, arī Liepājas 1. vidusskols absolvente.