Tālākizglītības kursu piedāvājums

Kursi tiek realizēti, sākot no 2016./2017. mācību gada 1.semestra. Nodarbības notiek piektdienās un sestdienās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@liepaja.edu.lv vai zvanot 63401524.

 

Pieteikšanās kursiem

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izstrādātās pedagogu profesionālās pilnveides A programmas:

 

MŪSDIENĪGA VIDE: SADARBĪBA, VĒRTĪBIZGLĪTOŠANA, PILSONISKĀ ATBILDĪBA

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

DEBATES – KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU APGUVE UN IZMANTOŠANA MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Mācību moduļi:

 Nodarbību apjoms: 6 stundas

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS METODISKĀS CENTRA ORGANIZĒTĀS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES A PROGRAMMAS:

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kultūrizglitojošo pasākumu cikls "Atrodi talantu sevī!":