Tālākizglītības kursu piedāvājums

Kursi tiek realizēti, sākot no 2016./2017. mācību gada 1.semestra. Nodarbības notiek piektdienās un sestdienās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@liepaja.edu.lv vai zvanot 63401524.

 

Pieteikšanās kursiem

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izstrādātās pedagogu profesionālās pilnveides A programmas:

 

MŪSDIENĪGA VIDE: SADARBĪBA, VĒRTĪBIZGLĪTOŠANA, PILSONISKĀ ATBILDĪBA

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

DEBATES – KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU APGUVE UN IZMANTOŠANA MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS METODISKĀ CENTRA ORGANIZĒTĀS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES A PROGRAMMAS:

2017. gads

  • 7. – 9.augusts, 16. – 18.augusts

Kursi "Pedagogu digitālās kompetences pilnveide"
Kursus vadīja lektori no Ventspils Digitālā Centra.
Programmas mērķis – pilnveidot pedagogu spēju izmantot tehnoloģijas informācijas ieguvei, izveidei un apmaiņai mācību darba un personīgās izaugsmes vajadzībām.
Kursus pabeidza 50 pedagogi no Liepājas un novadu skolām.

 

  • 28.setembris

Seminārs – praktikums "Apzināta domāšanas prasmju pilnveide matemātikā"
Programmas mērķis – pilnveidot pedagogu praktiskās iemaņas skolēnu domāšanas prasmju pilnveidē dažādu matemātikas uzdevumu dažāda veida risināšanā. Semināru vadīja Jānis Vilciņš.
Semināru apmeklēja 12 pedagogi no Liepājas skolām.

 

  • 28.septembris, 31.oktobris, 29.novembris

Kursi "Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam"
Programmas mērķis – sagatavot konsultantu grupu, kas var sniegt atbalstu skolotājiem, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un pedagogu sadarbību" .
Kursus apmeklē 30 pedagogi.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kultūrizglitojošo pasākumu cikls "Atrodi talantu sevī!":