Zinātniskās pētniecības darbu reģionālie lasījumi 2022.gadā

Datums: 2022.gada 7.marts Autors: Kristīne Roze

Piektdien, 4.martā, attālināti notika Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference, kuru Kurzemē dzīvojošajiem pētniekiem organizēja Liepājas Universitāte.

 

Mēs priecājamies, ka joprojām arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu vidū ir interesenti, kuri brīvprātīgi uzņemas individuāli izstrādāt darbu, attīstot un izkopjot savas pētnieciskās prasmes. Tas nav iespējams bez sadarbības ar atbildīgu un aizrautīgu skolotāju, kurš uzņemas darba vadīšanu  un konsultē savu audzēkni no pat idejas līdz prezentācijas runas sagatavošanai konferencē.

 

Skolēniem, kuri šogad janvārī prezentēja pabeigtos darbus, ir bagāta attālinātās mācīšanās pieredze, jo, darbu izstrādājot, dažādos tā posmos – 1.pētījuma gada rezultāts 10.klases noslēgumā, gandrīz jau pabeigtā darba priekšaizstāvēšana – saruna par paveikto notikusi ZOOM platformā. Tikai skolas lasījumi 13.janvārī notika klātienē.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāziju reģionālajā konferencē pārstāvēja 3 skolēni, kuriem bija interese par 2 zinātņu nozarēm: humanitārajām un mākslas zinātnēm, lauksaimniecības, meža un veterinārajām zinātnēm.

 

Apsveicam!

Viktorija Karpenko (12.B klase; darba vad. Gaļina Šestakova). Культурный канон Латвии в зеркале Национального корпуса русского языка – 1.pakāpe

Alise Fiļipova (11.A klase; darba vad. Inga Bliska). Angļu un franču homogrāfu semantiskās robežas – 2.pakāpe

Toms Jaunzems (12.C klase; darba vad. Felikss Rekovičs)  Latvijas mežu biezības aprēķināšanas metožu nesakritības noteikšana un pierādīšana – 3.pakāpe

 

Vēlam veiksmi Viktorijai Karpenko, Alisei Fiļipovai un viņu darba vadītājām, gatavojoties valsts lasījumiem 25.martā!