Zinātniskās pētniecības darbu lasījumi Kurzemes reģionā attālināti

Datums: 2021.gada 9.marts Autors: Kristīne Roze

2021. gada 5. martā notika Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference, kurā gandrīz 1000 talantīgiem jauniešiem no Latvijas savos reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Rīgā – ar vietējo augstskolu atbalstu tika nodrošināta iespēja tiešsaistē prezentēt pētījuma rezultātu.

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāziju šajos lasījumos pārstāvēja 5 skolēni, kuriem bija interese par 3 zinātņu nozarēm: humanitārajām un mākslas zinātnēm, dabaszinātnēm, medicīnu un veselības zinātnēm. Visu pētījumu autoru veikumu recenzenti bija novērtējuši atzinīgi (par rakstisko daļu saņemti vismaz 40 punkti) un devuši iespēju darba aizstāvēšanai tiešsaistē.

 

Priecājamies, ka mūsu skolēniem noderēja pieredze, kas attālinātās mācīšanās laikā gūta, par sava darba izstrādes procesu stāstot tikšanās reizēs tiešsaistē, kā arī darbu priekšaizstāvēšana novembrī un aizstāvēšana janvārī vismaz mūsu 11.klašu pārstāvjiem notika ZOOM platformā.

 

Apsveicam!

Viktorija Karpenko (11. B klase; darba vad. Gaļina Šestakova). Приёмы и средства языковой манипуляции в интернет-СМИ – 1. pakāpe

Nikola Anna Pelnēna (12. D klase; darba vad. Dace Groduma - Vīriņa). The Efficiency of Implementing Debate Elements in the Classroom – 1. pakāpe

Rūta Bucika (11. D klase; darba vad. Felikss Rekovičs). Ziemassvētku eglīšu aprites cikla ietekme uz vidi Liepājas pilsētas teritorijā – 2. pakāpe

Evija Kreba (12. B klase; darba vad. Lilita Lepse). Skābas vides ietekme uz zobiem un to veselību– 3. pakāpe

Daniela Skvorcova (12. A klase; darba vad. Vintra Braša). Vīrišķības kods Jāņa Tomaša dzejas krājumā “Melnie darba cimdi” – 3. pakāpe

 

 

Vēlam veiksmi Viktorijai Karpenko, Nikolai Annai Pelnēnai, Rūtai Bucikai un viņu darba vadītājiem, gatavojoties valsts lasījumiem 31.martā!