Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Datums: 2014.gada 14.marts Autors: Kristīne Roze

2014.gada 31.janvārī notika zinātniski pētniecisko darbu–gan pabeigto pētījumu, gan 1.pētījuma gada rezultātu–prezentācijas, bet tā 11 darbu autoriem bija tikai 1.uzstāšanās, jo tika dota iespēja piedalīties gan ģimnāzijas lasījumos, kā arī Liepājas skolēnu zinātniskajā konferencē. 19.februārī notikusī zinātnes stunda 9.,10.,11.klašu skolēniem deva iespēja iepazīt daudzveidīgus pētījumus, bet to autoriem–gūt uzstāšanās pieredzi plašas auditorijas priekšā. 6.marta pilsētas skolēnu lasījumi apliecināja, ka esam strādājuši godam, jo 8 pētījumu autori skolu pārstāvēs arī Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē, kas notiks 22.martā Liepājas Universitātē.

Paldies mūsu veiksmīgāko pētījumu autoriem un viņu darbu vadītājiem!

 • Elvita Gēce (11.A, darba vadīt.Baiba Balode) Liepājas Tautas Frontes informatīvie līdzekļi
 • Edgars Pankratovs (11.C, darba vadīt.Dagnija Šimanska) Plastmasas pudeles- ekonomiskie, ekoloģiskie aspekti
 • Ilze Migleniece (11.C, darba vadīt.Ineta Drēže) Represētās Annas Lilijas Bertovskas atmiņas
 • Elmārs Ozols (11.A, darba vadīt.Arnolds Šablovskis) Kvadrokoptera izveide un izpēte
 • Anna Spalva (11.A, darba vadīt.Kristīne Roze) Dzeja–radošs process un rezultāts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
 • Māris Dejus (11.C, darba vadīt.Lilita Lepse) Dzīvnieku kapsētas izveide Liepājā–par un pret
 • Kristaps Kazaks (11.D, darba vadīt.Aivis Tālbergs) Liepājas sporta organizāciju ietekme uz sporta veidu popularitāti iedzīvotāju vidū
 • Dāvis Jusupovs (11.C, darba vadīt.Arnolds Šablovskis) Skaņas raksturlielumi.Stīgas svārstību izpēte
 • Elīna Prokopenko (11.C, darba vadīt.Gaļina Šestakova) Словарь "несуществующих слов": опыт составления словаря русско-латышских лакун
 • Krista Kristīne Kaštānova (11.A, darba vadīt. Artis Freimanis) Numeroloģija
 • Juliāna Vangovska (11.A, darba vadīt.Zane Lapiņa) Watching the Englishness vs Americanism and their behavioural and cultural codes