Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi: Kurzemes reģions

Datums: 2014.gada 25.marts Autors: Kristīne Roze

Sestdien,22.martā, Liepājas Universitātē notika Kurzemes reģiona 5.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Tā bija iespēja mēroties spēkiem ar Ventspils,Talsu, Kuldīgas, Rojas, Dundagas, Saldus, Vaiņodes, Aizputes, Pāvilostas, Grobiņas, Skrundas, Brocēnu un citu Liepājas skolu skolēniem. Konferences atklāšanas sēdē tika atzīmēti arī skolotāju – zinātniski pētniecisko darbu konsultantu–nozīmīgākie sasniegumi šajos 5 piecos gados. Izglītības pārvaldes atzinības rakstus saņēma arī 3 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas: Gaļina Šestakova, Elizabete Sirotina, Lilita Lepse.

Apsveicam Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas jaunos pētniekus!

 

  • Māris Dejus (11.C, darba vadīt. Lilita Lepse) Dzīvnieku kapsētas izveide Liepājā – par un pret – 1.vieta
  • Elmārs Ozols (11.A, darba vadīt. Arnolds Šablovskis) Kvadrokoptera izveide un izpēte – 1.vieta
  • Dāvis Jusupovs (11.C, darba vadīt. Arnolds Šablovskis) Skaņas raksturlielumi.Stīgas svārstību izpēte – 1.vieta
  • Anna Spalva (11.A, darba vadīt. Kristīne Roze)Dzeja–radošs process un rezultāts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā – 2.vieta
  • Elīna Prokopenko (11.C, darba vadīt. Gaļina Šestakova) Словарь "несуществующихслов":опыт составления словаря русско-латышских лакун – 2.Vieta
  • Juliāna Vangovska (11.A, darba vadīt. Zane Lapiņa) Watching the Englishness vs. Americanism and their behavioural Codes – 3.vieta
  • Ilze Migleniece (11.C, darba vadīt. Ineta Drēže) Represētās Annas Lilijas Bertovskas atmiņas – 4.vieta
  • Krista Kristīne Kaštānova (11.A, darba vadīt. Artis Freimanis) Numeroloģija – Atzinība