Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi februārī

Datums: 2017.gada 1.marts Autors: Kristīne Roze

Pagājušā nedēļā daudzveidīgajam skolas un pilsētas pasākumu klāstam pievienojās daži, kas saistīti ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem – 21.februārī 2. mācību stundā notika skolas lasījumi, bet 23.februārī Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā– Liepājas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.


Pilsētas lasījumiem tika pieteikti 14 zinātniski pētniecisko darbu autori, kuri pārstāvēja ģimnāziju angļu valodniecībā, latviešu valodniecībā, socioloģijā, politoloģijā, vēsturē, matemātikā, fizikā, ķīmijā, veselības zinātnē.


Apsveicam skolas labāko darbu autorus un izsakām pateicību darbu vadītājiem par konsultēšanu pētījuma izstrādes gaitā, kā arī sagatavošanu lasījumiem!


Cittautu valodniecības (angļu valoda) sekcija
2.pakāpe – Einārs Pomerancis (11.C; darba vadītāja Dagnija Deimante)

Latviešu valodniecības sekcija
1.pakāpe – Valters Broks (11.A; darba vadītājs Normunds Dzintars)

Vēstures sekcija
1.pakāpe – Ilva Birzgale, Inga Birzgale 11.A; darba vadītāja Ineta Drēže)
2.pakāpe – Kristaps Līdums (11.C; darba vadītāja Baiba Mackiala)

Socioloģijas sekcija
2.pakāpe – Zane Kalniņa (11.B; darba vadītāja Žaneta Flaksa)

Politoloģijas sekcija
ATZINĪBA – Norans Ķepals (11.B; darba vadītājs Ārijs Orlovskis)

Ķīmijas sekcija
2.pakāpe – Olīvija Tija Ķeruže (11.B; darba vadītājs Harijs Sirotins)

Veselības zinātnes sekcija
1.pakāpe – Maija Ziemele (11.B; darba vadītāja Lilita Lepse)
3.pakāpe –Diāna Kraule (11.A; darba vadītāja Aiga Jaunskalže)

Fizikas sekcija
1.pakāpe – Edvīns Vilde, Elvis Bekmanis (11.B; darba vadītājs Arnolds Šablovskis)
1.pakāpe –Valdis Pēteris Otaņķis (11.B; darba vadītājs Arnolds Šablovskis)

Vides zinātnes sekcija
ATZINĪBA – Samanta Lieģe (11.B; darba vadītājs Harijs Sirotins)

 

Lai veicas mūsu skolas pārstāvjiem, kuru darbi izvirzīti uz nākamo posmu – Kurzemes reģiona lasījumiem, kuri notiks Liepājas Universitātē 10.martā:

  • Eināram Pomerancim,
  • Valteram Brokam,
  • Ilvai Birzgalei un Ingai Birzgalei,
  • Kristapam Līdumam,
  • Zanei Kalniņai,
  • Olīvijai Tijai Ķeružei,
  • Maijai Ziemelei,
  • Edvīnam Vildem un Elvim Bekmanim,
  • Valdim Pēterim Otaņķim,
  • Samantai Lieģei!