Zinātnieki pie skolēniem

Datums: 2014.gada 22.decembris Autors: Kristīne Roze

19.decembrī, šogad ceturtajā zinātniski pētniecisko darbu konsultāciju dienā, ar 10. un 11.klašu jaunajiem pētniekiem tikās ne tikai viņi skolotāji – konsultanti, bet arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji: mākslas zinātniece Daina Lāce, mikrobiologs Jānis Liepiņš, materiālzinātniece Gita Šakale. Saruna gan zālē, gan kabinetos trīs interešu grupās risinājās gan par vispārīgām tēmām–zinātnes vēsture, zinātnieki Latvijā, zinātnieka ikdiena, kā saprast, ko es gribu pētīt, kā pētījumu uzsākt un veiksmīgi turpināt –, gan arī par specifiskiem minēto zinātnieku ikdienas darba jautājumiem, veiktajiem pētījumiem. Cerams, ka jau iepriekšējā mācību gadā aizsāktā sadarbība ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību veiksmīgi turpināsies, iedvesmojot ģimnāzistus radošiem un interesentiem pētījumiem, kā arī aicinot padomāt par savas nākotnes karjeras iespējām.

 

Zinātnieki pie skolēniem