Vokālo ansambļu konkurss „Balsis”

Datums: 2014.gada 24.februāris Autors: Signe Berga

Piektdien, 21.februārī, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā Vaduguns notika pilsētas vokālo ansambļu skate. Žūrija noklausījās 18 vokālos ansambļus trijās vecuma grupās. Konkursā piedalījās arī mūsu 8.-9.klašu meiteņu ansamblis (vad. I. Kauliņa) un vidusskolas jauktais ansamblis ( vad. R.Brūvere). Abi ansambļi saņēma 2.pakāpes diplomus. Šo pasākumu vadīja 12.b klases skolniece Rota Brūna.

 

 

Vokālo ansambļu konkurss „Balsis”