Vai esi gatavs ģimnāzijai?

Datums: 2021.gada 25.maijs Autors: Signe Berga

Katru pavasari 7. – 9.klašu skolēnu līdzpārvaldes “Kodols”  dalībnieki dodas ciemos uz savu pirmo skolu – Liepājas Centra sākumskolu- ar uzdevumu iepazīstināt topošos skolasbiedrus ar dzīvi ģimnāzijā.

 

Un šis gads nav izņēmums. 14. maijā četrās 6. klasēs tiešsaistē viesojās aktīvākie kodolieši, lai pastāstītu par sevi, par notikumiem  skolas dzīvē, par pasākumiem, ko paši organizē un kuros piedalās. Sestklasniekiem bija iespēja nedaudz ieskatīties skolas vēstures lappusēs, pēc tam spēlē “Kahoot”  ikviens varēja pārbaudīt savu vērīgumu. Kā atzina pasākuma vadītāji, topošie ģimnāzisti ir bijuši uzmanīgi, zinātkāri, arī jautājumu par skolu nav trūcis. Pēc tiešsaistes pasākuma  klasēm bija iespēja pārbaudīt, cik labi spēj savstarpēji sadarboties un orientēties pilsētā.  

 

Paldies līdzpārvaldes “Kodols “ dalībniekiem par izdomu, ieinteresētību un aizrautību, šo pasākumu organizējot un vadot!

 

Ar lepnumu gaidām nākamos septītklasniekus mūsu ģimnāzijas saimē.