Top ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.3

Datums: 2015.gada 8.janvāris Autors: Kristīne Roze

Piedalies!


Vēsture

 

Lai atzīmētu interesantākos pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un rosinātu skolēnus un pedagogus pievērsties šiem jautājumiem jau ikdienas mācību darbā, tapa 1. ĢIMNĀZIJAS RAKSTU krājums, kurā bija apkopoti 2 mācību gadu (2011./2012. un 2012./2013.) skolēnu pētījumi.
Gatavojoties Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas rīkotajai konferencei „Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse” 2013./14.mācību gadā tapa ĢIMNĀZIJAS RAKSTU otrais krājums, kurā apkopoti dažādu autoru–mūsu skolas skolēnu, absolventu, kolēģu–teksti, kurus vieno ideja par radošu meklējumu atklāsmi rakstu autoriem interesējošā izglītības jomā.


Par jauno krājumu

 

Šī gada tematiskā ievirze – skola mūsdienu sabiedrībā: skats no ārpuses un iekšpuses.

 

Rakstu autori „Ģimnāzijas rakstu” 3.krājumā aicināti atklāt savu redzējumu par nu jau skolas absolventu sen nominētu un skolas dzīvi joprojām raksturojošu atslēgas vārdu–ATBILDĪBA, LEPNUMS, GODS, VIENOTĪBA–izpausmēm, vēlamām vai esošām, viņu skolas ikdienā vai vispār mūsdienu skolā. 

Raksts –ne plašāks par 2 A4 lapām (par noformējumu – skat. pielikumu) – iesūtāms līdz 6.martam Kristīne Rozei kristine.roze@liepaja.edu.lv. Potenciālie rakstu autori var arī sūtīt savus jautājumus uz šo e–pastu un saņemt atbildes raksta tapšanas procesā.