Top Ģimnāzijas raksti Nr.2

Datums: 2014.gada 5.janvāris Autors: Kristīne Roze

Gatavojoties Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas rīkotajai konferencei „Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse”, top ĢIMNĀZIJAS RAKSTU otrais krājums, kurā apkopoti dažādu autoru – mūsu skolas skolēnu, absolventu, kolēģu – teksti, kurus vieno ideja par radošu meklējumu atklāsmi autoriem interesējošā izglītības jomā.


Piedalies!


Vēsture

Lai atzīmētu interesantākos pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un rosinātu skolēnus un pedagogus pievērsties šiem jautājumiem jau ikdienas mācību darbā, tapa 1. ĢIMNĀZIJAS RAKSTU krājums, kurā bija apkopoti 2 mācību gadu (2011./2012. un 2012./2013.) skolēnu pētījumi.

1679


Par jauno krājumu

Šī gada tematiskā ievirze: radoši meklējumi man interesējošā izglītības jomā.

Tā var būtu saistīta ar skolēna (klases, ja 7. un 9.) projekta darbu, kā arī zinātniski pētniecisko darbu vai kāda interesējoša jautājuma aprakstu valodā (gan dzimtajā, gan svešvalodā), literatūrā, vēsturē, filozofijā, fizikā, ķīmijā, astronomijā, ģeogrāfijā, ekonomikā, sportā, matemātikā, informātikā, mūzikā, vizuālajā mākslā u.c. Iespējama arī starppriekšmetu saiknes veidošana.

Skolotāji aicināti atklāt savus radošos meklējumus ikdienas mācību darbā vai jomā, kas ir saistoša ne kā pedagogiem. 

Raksts – ne plašāks par 2 A4 lapām (par noformējumu – skatīt pielikumu).

Darbi jāiesūta līdz 15.februārim Kristīne Rozei pa e-pastu - gimnazija.raksti@inbox.lv.

 

Top Ģimnāzijas raksti Nr.2